Aansporing tot het martelaarschap

Auteur(s):
Origenes
Vertaler(s):
L.H. Th. Kooij
Verschijningsdatum:
2020
Druk:
1
Taal:
Nederlands
EAN:
9789492433381

Samenvatting

Het woord 'martelaarschap' heeft in Europa een negatieve lading gekregen door moslimfundamentalistische zelfmoordaanslagen. In het christelijk martelaarschap daarentegen gaat het allereerst om het getuigenis van Jezus Christus, want het woord martelaar betekent eigenlijk 'getuige'. Dat getuigenis kan vervolging en lijden tot gevolg hebben. In de vroege kerk waren er vele martelaren. Origenes van Alexandrië schreef voor zijn tijdgenoten over het christelijk martelaarschap. In een tijd waarin het christelijk geloof weer net zo marginaal dreigt te worden als in het begin van onze jaartelling, is het goed dat christenen zich erop voorbereiden te moeten lijden om hun geloof. Dat geeft dit oude geschrift een hoogst actuele waarde. De vertaling en inleiding zijn van de hand van drs. L.H. Th. Kooij, predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Nieuwleusen.