Begrip | Veertigdagentijd

Veertigdagentijd

9 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Veertigdagentijd'

In de vroegchristelijke kerk vormde de Paastijd het hart van het kerkelijk jaar. In Augustinus' dagen was dat niet anders.
Lees meer
Het is niet erg duidelijk hoe in de vroegchristelijke kerk de Veertigdagentijd is ontstaan. ‘Veertigdagentijd’ is afgeleid van het Latijnse ‘Quadragesima’ en Griekse ‘Tessarakostè’, wat beide ‘veertigste’ betekent, en duidt de vastenperiode ter voorbereiding op het Paastfeest aan. Getuigen uit de eerste drie eeuwen wijzen op verschillende praktijken en duur van de periode van vasten […]
Lees meer

Een beschrijving van de oorspong en ontwikkeling van de Veertigdagentijd.
Bron: New Advent, Catholic Encyclopedia.

Bezoek de website

Een Engelstalig artikel over de geschiedenis van de Veertigdagentijd door Nicholas V. Russo.

Bezoek de website

Bron: Lucepedia.

Bezoek de website
[...] Hoe kunt u dat wat u zich in onthouding ontzegt, beter besteden dan door het in barmhartigheid te geven? [...]
Lees meer
[...] Denk toch vooral aan de armen. Berg in de hemelse schatkamer op wat u zichzelf ontzegt door soberder te leven. [...]
Lees meer
[...] De tijd is weer aangebroken (...) om u aan te vuren en aan te sporen om u vuriger en geestdriftiger dan anders te wijden aan het vasten, het bidden en het geven van aalmoezen. [...]
Lees meer
[...] Welnu u gaat uw ziel wijden aan haar hemelse Bruidegom. Zoudt u dan de lichamelijke dingen niet verlaten, om de geestelijke te winnen? [...]
Lees meer