Begrip | Schepping

Schepping

Het woord “Schepping” verwijst naar het geloof dat God de wereld heeft gemaakt. Dit idee wordt in de Bijbel beschreven in o.a. het boek Genesis, waarin staat dat God de aarde en alles wat erop is in zes dagen heeft geschapen en dat alles wat Hij maakte goed was.

4 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Schepping'

Titel
In dialoog met de natuur
Ondertitel
Vroegchristelijke denkers over het scheppingsverhaal
Auteur(s)
Fred Ledegang
Lees meer & Bestel
Titel
Debatten over God en wereld
Ondertitel
Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix
Auteur(s)
Aurelius Augustinus
Vertaler(s)
Vertaald en toegelicht door Roald Dijkstra en Vincent Hunink, ingeleid door Hans van Reisen
Lees meer & Bestel
De Vroege Kerk was van mening dat de Bijbel betrouwbare feiten bevat over de schepping, de zondeval, het verlossingswerk van Christus en het toekomstige herstel van al het geschapene, betoogt prof. dr. Benno A. Zuiddam.
Lees meer
De historische gebeurtenis van de schepping kan alleen met behulp van metaforen beschreven worden. Dat is het belangrijkste inzicht van Augustinus in de manier waarop het Bijbelboek Genesis de schepping weergeeft.
Lees meer