Begrip | Pelagianisme

Pelagianisme

Een door de Britse monnik Pelagius (354-418) in gang gezette elitaire stroming binnen het christendom dat de menselijke vrije wil benadrukte. Niet Gods genade, maar de menselijke wil was doorslaggevend voor de verlossing. Het was Gods genade dat de mens een vrije wil ter beschikking stond.Met name de kerkvader Augustinus (354-430) spande zich aan het einde van zijn leven in om deze leer te bestrijden.

4 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Pelagianisme'

Christus is niet alleen Koning, beleed de Vroege Kerk, maar ook Priester. Als Priester verzoende Hij de zonden van de gelovigen.
Lees meer
Titel
Vier anti-pelagiaanse geschriften
Auteur(s)
Aurelius Augustinus
Vertaler(s)
Ingeleid door Anthony Dupont en Mathijs Lamberigts. Vertaald door Izak Wisse en Raf Debaene.
Lees meer & Bestel
Een knarsende deur biedt toegang tot het oude klooster Mariënhage in Eindhoven, waarin het Augustijns Instituut is gehuisvest. Het instituut timmert flink aan de weg met Augustinus. Zaterdag werd het eerste deel van een trilogie van traktaten van de kerkvader over het evangelie volgens Johannes gepresenteerd.
Lees meer
De pelagiaanse prediking In de kring van gecultiveerde christenen in Rome maakte de jonge monnik Pelagius naam. Hij was afkomstig uit Brittanië of Ierland. Pelagius streefde naar een morele hervorming waarbij de nadruk kwam te liggen op de geestelijke vermogens van een gelovige, diens persoonlijke engagement en de vrije wil. Zijn oproep tot perfectie leidde […]
Lees meer