Begrip | Pasen

Pasen

Pasen in de vroegchristelijke kerk markeerde de viering van de opstanding van Jezus Christus uit de dood, en werd gevierd als het hoogtepunt van het christelijke geloof.

5 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Pasen'

In de vroegchristelijke kerk vormde de Paastijd het hart van het kerkelijk jaar. In Augustinus' dagen was dat niet anders.
Lees meer
[...] Gekruisigd is Hij die onze kwellingen heeft beëindigd, gestorven is Hij die de doden opwekte. Maar Hij is ook verrezen om nooit meer te sterven. [...]
Lees meer
[...] Waar is, o dood, uw prikkel? ... Christus, opgestaan uit de dood, is de eerste van de ontslapenen geworden. Hem zij de roem en de kracht in de eeuwen der eeuwen. [...]
Lees meer
[...] Weet dus in de eerste schoof, in de eerstelingen van de akker en in de eerste korenaren, Christus zelf te zien als het eerstelingenoffer van de vernieuwde mensheid, dat als een heilige gave aan God de Vader wordt aangeboden. [...]
Lees meer
[...] Jezus is waarlijk gekruisigd ... Hij is ook waarlijk vanuit de doden opgewekt, omdat zijn Vader hem opwekte. [...]
Lees meer