Begrip: Origenes

Origenes

6 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Origenes'

Origines, een dwarse kerkvader

  15-01-2010  |    Actualiteit  |    Origenes

Om de kerkvader Origenes (ca. 185-254) hangt een sfeer van gnostiek. Niet helemaal ten onrechte als we zijn standaardwerk "Peri archôn" (De Basis) lezen.

Lees meer

Origenes was niet ongevoelig voor gnostiek

  15-01-2010  |    Actualiteit  |    Origenes

De kerkvader Origenes (ca. 185-254) nam expliciet afstand van de gnostiek en wilde in lijn blijven met de apostolische leer van de kerk. Toch kwam hij tot veronderstellingen die met gnostische opvattingen verwant waren. Dat maakt zijn verhouding tot deze stroming dubbelzinnig.

Lees meer

Preken kerkvader Origenes ontdekt

  12-06-2012  |    Actualiteit  |    Origenes

In de Beierse Staatsbibliotheek in de Duitse stad München zijn onlangs Griekse handschriften van kerkvader Origenes (184/185 - 253/254) ontdekt. Waarschijnlijk gaat het om preken over de Psalmen.

Lees meer

Martelaren houden ons op een ernstige manier bij de les

  04-07-2020  |    Actualiteit  |    Martelaarschap, Origenes

In de inleiding van "Aansporing tot het martelaarschap" treft Luite Kooij direct de goede toon. Het christelijk martelaarschap is historisch gezien in het vroege christendom terug te vinden.

Lees meer

Origenes (185-254)

  16-03-2005  |    Kerkvaders  |    Origenes

Origenes van Alexandrië (ca. 185-254) geldt als één van de grootste en invloedrijkste theologen van de vroeg-christelijke kerk. Als bevlogen geleerde, filosoof en theoloog is hij de eerste geweest die een systematisch opgezette theologie heeft ontworpen. Zijn belangrijkste, maar ook meest omstreden werk is De Principiis (Over de grondbeginselen) waarin hij zijn theologische systeem heeft uitgewerkt.

Lees meer

Origenes, een experimenteel theoloog uit de 3e eeuw

  16-03-2005  |    Kerkvaders  |    Origenes

Het onderstaande is gebaseerd op een samenvatting van het boek “Origenes, een experimenteel theoloog uit de 3e eeuw” van dr. F. Ledegang (1995, Kok – Kampen) Het leven van Origenes Zijn jeugd Origenes werd in 185 n.Chr. te Alexandrië geboren. Zijn vader heette Leonides, terwijl de naam van zijn moeder ons niet bekend is. De naam “Origenes” […]

Lees meer