Begrip | Nomina Sacra

Nomina Sacra

De term ‘Nomina Sacra’ duidt een groep van namen van God, Jezus of aanverwante begrippen aan die men bij het schrijven in de vroegchristelijke manuscripten van heilige teksten meestal afkortte. Een nomen sacrum bestaat meestal uit twee letters van het oorspronkelijke woord. Boven de letters plaatste men een overspannende streep. Het gebruik werd ingegeven door eerbied voor de betreffende persoon of het begrip.

Voorbeelden van Nomina Sacra (ΙΥ en ΘΥ, die staan voor van Jezus en van God) in een passage uit Johannes 1 uit de 4e eeuwse Codex Vaticanus (B).

2 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Nomina Sacra'

In een artikel op zijn blog Canon Fodder gaat Michael J. Kruger,  professor Nieuwe Testament en vroege christendom aan de Reformed Theological Seminary, Charlotte, NC, Amerika, in op het fenomeen van de zogenaamde "nomina sacra". De "nomina sacra" omvatten de afkorting van heilige namen zoals "God", "Heer", "Christus" en "Jezus" door middel van een specifieke methode, waarbij de eerste en laatste letters van de namen met een horizontale streep erboven worden gebruikt.
Lees meer
Manuscripten van vroegchristelijke teksten, in het bijzonder de geschriften die later tot de canon zouden behoren, vertonen zowel eenvoudige, functionele karakteristieken als duidelijke kenmerken die vooral visueel bepalend zijn. Hieruit blijkt een behoefte om de manuscripten een eigen christelijke identiteit te geven. Dat stelde prof. dr. Larry Hurtado onlangs in zijn internetblog.
Lees meer