Begrip: Nestorianen

Nestorianen

Aanhangers van de bisschop van Constantinopel Nestorius (ca.381-ca.450), volgens wie Christus uit twee personen bestaat, een goddelijke en een menselijke. Nadat hij door het concilie van Efeze (431) was veroordeeld omdat zijn opvatting onvoldoende rekening houdt met de eenheid in de persoon van Christus, kwamen zijn volgelingen slechts voor in Perzië en verder oostwaarts.

1 relevant onderdeel gevonden voor het begrip 'Nestorianen'

Kerstfeest in de vroegchristelijke kerk

  27-12-2004  |    Artikel  |    Arianisme, Epifanie, Kerst, Liturgie, Monofysitisme, Nestorianen

Inleiding Het feest bij uitstek in de eerste eeuwen van de vroege kerk was het Paasfeest, het feest waarbij de dood en opstanding van Jezus Christus werd gevierd. Deze gebeurtenissen uit het leven van Jezus speelden al vanaf het begin een grote rol in het herdenken en vieren van de kerk. Voor het apart vieren […]

Lees meer