Begrip | Montanisme

Montanisme

Met het Montanisme wordt een door de kerk als verdacht beschouwde, charismatische beweging aan het einde van de tweede eeuw aangeduid. Deze ‘sekte’ werd gesticht door Montanus, die zichzelf als de door Jezus beloofde ‘parakleet’ zag. Na het tijdperk van de Zoon was volgens het Montanisme nu het tijdperk van de Geest aangebroken. Er werd dan ook veel nadruk gelegd op de werking van de Heilige Geest en de daarbij gepaard gaande geestesuitingen, o.a. profetieën. De organisatie-structuur was nogal losjes, wat de ambtsopvatting – als tegenreactie – in de kerk heeft beïnvloed.De kerkvader Tertullianus heeft zich op oudere leeftijd bij deze ‘ketterse’ stroming aangesloten, maar is – i.v.m. zijn voor de kerk belangrijke theologische invloed – nooit als ‘ketter’ veroordeeld.

1 relevant onderdeel gevonden voor het begrip 'Montanisme'

Bron: Wikipedia (Nederlands).

Bezoek de website