Begrip: Monofysitisme

Monofysitisme

De leer dat Christus slechts één, goddelijke natuur heeft, waarbij de goddelijke Logos de menselijke natuur volledig heeft aangenomen. Het monofysitisme van Eutyches is tijdens het concilie van Chalcedon (451) veroordeeld. Volgens deze opvatting zou de goddelijke natuur de menselijke geheel hebben opgenomen, terwijl de chalcedonische opvatting stelt dat Christus zowel de goddelijke als de menselijke natuur heeft.

1 relevant onderdeel gevonden voor het begrip 'Monofysitisme'

Kerstfeest in de vroegchristelijke kerk

  27-12-2004  |    Artikel  |    Arianisme, Epifanie, Kerst, Liturgie, Monofysitisme, Nestorianen

Inleiding Het feest bij uitstek in de eerste eeuwen van de vroege kerk was het Paasfeest, het feest waarbij de dood en opstanding van Jezus Christus werd gevierd. Deze gebeurtenissen uit het leven van Jezus speelden al vanaf het begin een grote rol in het herdenken en vieren van de kerk. Voor het apart vieren […]

Lees meer