Begrip | Manichaeïsme

Manichaeïsme

Een dualistische religie, in de derde eeuw gesticht door de Perzische profeet Mani (216-ca.276), bestaande uit een combinatie van elementen uit het gnosticisme, christendom, zoroastrisme en boeddhisme.

2 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Manichaeïsme'

Titel
Debatten over God en wereld
Ondertitel
Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix
Auteur(s)
Aurelius Augustinus
Vertaler(s)
Vertaald en toegelicht door Roald Dijkstra en Vincent Hunink, ingeleid door Hans van Reisen
Lees meer & Bestel
In de ban van Mani Door zijn ‘bekering’ tot de filosofie was Augustinus sterk in de rede gaan geloven. Het Manicheïsme – een syncretische, Oosterse religie – legde hier ook sterk de nadruk op. Deze in de 3e eeuw n.Chr. door Mani gestichte religie postuleerde het goed en het kwaad als twee eeuwige, tegengestelde principes. […]
Lees meer