Begrip: Manichaeïsme

Manichaeïsme

Een dualistische religie, in de derde eeuw gesticht door de Perzische profeet Mani (216-ca.276), bestaande uit een combinatie van elementen uit het gnosticisme, christendom, zoroastrisme en boeddhisme.

2 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Manichaeïsme'

Debatten over God en wereld

  01-01-2021  |    Boeken  |    Augustinus, Manichaeïsme

Lees meer

De manicheïstische periode

  01-04-2005  |    Kerkvaders  |    Augustinus, Manichaeïsme

In de ban van Mani Door zijn ‘bekering’ tot de filosofie was Augustinus sterk in de rede gaan geloven. Het Manicheïsme – een syncretische, Oosterse religie – legde hier ook sterk de nadruk op. Deze in de 3e eeuw n.Chr. door Mani gestichte religie postuleerde het goed en het kwaad als twee eeuwige, tegengestelde principes. […]

Lees meer