Begrip | Manichaeïsme

Manichaeïsme

Een dualistische religie, in de derde eeuw gesticht door de Perzische profeet Mani (216-ca.276), bestaande uit een combinatie van elementen uit het gnosticisme, christendom, zoroastrisme en boeddhisme.

4 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Manichaeïsme'

De plaats van Augustinus tussen Niceens christendom en manichees christendom is moeilijk te bepalen. Aldus prof. Jason BeDuhn in zijn bijdrage voor het Augustinus-congres dat vrijdag in Pretoria werd afgesloten.
Lees meer
Titel
Debatten over God en wereld
Ondertitel
Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix
Auteur(s)
Aurelius Augustinus
Vertaler(s)
Vertaald en toegelicht door Roald Dijkstra en Vincent Hunink, ingeleid door Hans van Reisen
Lees meer & Bestel
Titel
God zoeken met de zinnen?
Ondertitel
De moribus ecclesiae et de moribus manichaeorum
Auteur(s)
Augustinus, Aurelius
Vertaler(s)
Elly Houtsma, Marijke Nota-Renders en Hans van Reisen; m.m.v. Hugo De Lil
Lees meer & Bestel
In de ban van Mani Door zijn ‘bekering’ tot de filosofie was Augustinus sterk in de rede gaan geloven. Het Manicheïsme – een syncretische, Oosterse religie – legde hier ook sterk de nadruk op. Deze in de 3e eeuw n.Chr. door Mani gestichte religie postuleerde het goed en het kwaad als twee eeuwige, tegengestelde principes. […]
Lees meer