Begrip: Kunst

Kunst

2 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Kunst'

Marturia | Jaargang 12, Nummer 18, Juli 2021

  13-07-2021  |    Marturia  |    Dura Europos, Kunst

Kent u het schilderij ‘De terugkeer van de verloren zoon’ van Rembrandt? Voor Henri Nouwen vormde dit kunstwerk de aanleiding tot het schrijven van zijn bekendste boek, Eindelijk thuis. Over de hele wereld heeft dit boek velen geïnspireerd. Blijkbaar kan kunst mensen op een bijzondere wijze raken en biedt het een dankbaar uitgangspunt voor reflectie […]

Lees meer

De Vroegchristelijke Kerk en het thema ‘Doortocht door de Rode Zee’

  26-09-2019  |    Artikel  |    Dura Europos, Kunst

Probleemstelling In de Vroegchristelijke tijd werd de christelijke religie niet alleen in woorden, maar ook in vorm en kleur, lied en handeling beleden. Tot dus ver is de samenhang tussen de theologie en andere vakdisciplines, zoals de kunstgeschiedenis van de Vroegchristelijke tijd onderbelicht gebleven vanwege het seculiere karakter van de kunstgeschiedenis en de blinde vlek […]

Lees meer