Begrip | Kerst

Kerst

De vroege kerk vierde met Kerst de geboorte van Jezus Christus, waarbij de nadruk lag op de incarnatie van God als mens.

8 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Kerst'

Inleiding In de vroege kerk was hét feest bij uitstek het Paasfeest, waarbij de dood en opstanding van Jezus Christus werd gevierd. Deze gebeurtenissen uit het leven van Jezus speelden al vanaf het begin een grote rol in het herdenken en vieren van de kerk. Voor het apart vieren van de geboorte van Jezus Christus, […]
Lees meer
[...] Laat daarom Christus’ barmhartigheid in onze harten gestalte krijgen. Zijn moeder droeg Hem in haar schoot, laten wij Hem in ons hart dragen. [...]
Lees meer

Bron: Lucepedia.

Bezoek de website
[...] Als Christus duizendmaal geboren zou zijn in de stal van Bethlehem, maar niet in ons hart, dan was zijn geboorte waardeloos. [...]
Lees meer
[...] Door mens te worden kon de Verlosser beide daden van Zijn liefde volbrengen: ten eerste door de dood voor ons te niet te doen en ons te hernieuwen; aangezien Hij onzichtbaar was, maakte Hij zichzelf, ten tweede, door Zijn werken bekend als het Woord van de Vader, de heerser en koning van de wereld. [...]
Lees meer
[...] Er is één arts, ... geboren en ongeboren, God in het vlees gekomen, ...: Jezus Christus onze Heer. [...]
Lees meer
[...] Dit is dus de dag waarop Hij door wie de wereld is geschapen, ter wereld kwam. [...]
Lees meer
Het kerstfeest valt in het Westen altijd op 25 december. Maar waar komt die datum eigenlijk vandaan? En hoe besteedden christenen in vroeger tijden aandacht aan de geboorte van Christus? Om die vragen te beantwoorden, is het nodig om terug te gaan naar de tijd van de Vroege Kerk.
Lees meer