Begrip | Justinus

Justinus

2 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Justinus'

In de eerste eeuwen van onze jaartelling hadden mensen verschillende redenen om zich aan te sluiten bij het christendom. Voor zijn afscheidsrede als hoogleraar Nieuwe Testament en onderzoekshoogleraar Vroege Christendom aan de Protestantse Theologische Universiteit deed Riemer Roukema onderzoek naar deze redenen. Waarom werden mensen in de eerste eeuwen christen? In een interview aan het Nederlands Dagblad ging hij in op dit onderzoek.
Lees meer
[...] De vorsten kregen bevel, hun poorten te openen, opdat Hij die de koning der heerlijkheid is, zou binnentreden en zou opstijgen om zich neder te zetten aan de rechterhand van de Vader, totdat Hij zijn vijanden maakt tot een stut onder zijn voeten. [...]
Lees meer