Begrip | Incarnatie

Incarnatie

5 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Incarnatie'

[...] Laat daarom Christus’ barmhartigheid in onze harten gestalte krijgen. Zijn moeder droeg Hem in haar schoot, laten wij Hem in ons hart dragen. [...]
Lees meer
[...] Door mens te worden kon de Verlosser beide daden van Zijn liefde volbrengen: ten eerste door de dood voor ons te niet te doen en ons te hernieuwen; aangezien Hij onzichtbaar was, maakte Hij zichzelf, ten tweede, door Zijn werken bekend als het Woord van de Vader, de heerser en koning van de wereld. [...]
Lees meer
[...] Dit is dus de dag waarop Hij door wie de wereld is geschapen, ter wereld kwam. [...]
Lees meer
[...] Wij zouden op geen andere wijze de mysteries van God kunnen leren kennen dan door de Menswording van onze Meester, het Woord. [...]
Lees meer
[...] Als je meent dat Hij God is, dan zie je een sterveling, als je denkt dat Hij een mens is, ontmoet je Hem met buit terugkerend uit de doden. [...]
Lees meer