Begrip | Hemelvaart

Hemelvaart

4 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Hemelvaart'

[...] De vorsten kregen bevel, hun poorten te openen, opdat Hij die de koning der heerlijkheid is, zou binnentreden en zou opstijgen om zich neder te zetten aan de rechterhand van de Vader, totdat Hij zijn vijanden maakt tot een stut onder zijn voeten. [...]
Lees meer
[...] Allereerst heeft de Heer op het kruis de duivel in de boeien geslagen; vervolgens is Hij diens woning, de onderwereld, binnengedrongen; en vandaar is Hij opgestegen ten hoge, met zich voerend de gevangenen dat wil zeggen degenen, die met Hem verrezen zijn en met Hem in het hemels Jeruzalem zijn binnengegaan. [...]
Lees meer
[...] Vandaag is onze Heer Jezus Christus opgestegen naar de hemel. Laat ons hart met Hem opstijgen. [...]
Lees meer
Inleiding In de vroegchristelijke kerk heeft het enige tijd geduurd voordat men overging tot het apart vieren van de hemelvaart van Christus 1. Tijdens de eerste eeuwen was het stilstaan bij het Paasmysterie in de Paastijd hét feest van de kerk. Dit mysterie omvatte het lijden, het sterven, de opstanding én de hemelvaart van Christus, […]
Lees meer