Begrip | Goede Vrijdag

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag werd in de vroege christelijke kerk gevierd als de dag waarop de kruisiging van Jezus Christus werd herdacht. Het maakte deel uit van de Goede Week, die leidde naar Paaszondag. Goede Vrijdag heeft tot op de dag van vandaag voor de kerk deze betekenis.

5 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Goede Vrijdag'

[...] Gekruisigd is Hij die onze kwellingen heeft beëindigd, gestorven is Hij die de doden opwekte. Maar Hij is ook verrezen om nooit meer te sterven. [...]
Lees meer
[...] Christus is werkelijk voor onze zonden gekruisigd. (...) Hij is niet gekruisigd voor Zijn eigen zonden, maar opdat wij van onze zonden bevrijd zouden worden. [...]
Lees meer
[...] Wacht op Hem die boven elke tijd is, de tijdloze, de onzichtbare die om ons zichtbaar werd, de ontastbare die niet kan lijden maar om ons leed, die op allerlei manieren om ons volhard heeft. [...]
Lees meer
[...] Er is één arts, ... geboren en ongeboren, God in het vlees gekomen, ...: Jezus Christus onze Heer. [...]
Lees meer
[...] Jezus is waarlijk gekruisigd ... Hij is ook waarlijk vanuit de doden opgewekt, omdat zijn Vader hem opwekte. [...]
Lees meer