Begrip | Gnostiek

Gnostiek

Met de term Gnostiek wordt een zeer gevarieerde, religieuze beweging uit de eerste eeuwen van onze jaartelling aangeduid. Het doel bestond uit het leven in gnosis (Griekse woord voor kennis’) om dieper inzicht te krijgen in het wezen van de Allerhoogste God, de kennis van de oorsprong van de wereld en het doel van het leven op aarde. Daarnaast was het een wijze tot het bereiken van geestelijke verlossing. De mens draagt immers een sluimerende, hemelse kern in zich waarvan het echter een deel is vergeten. Door middel van de gnosis dient dit te worden hersteld, men moet tot het ware inzicht komen.

12 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Gnostiek'

De kerkvader Origenes (ca. 185-254) nam expliciet afstand van de gnostiek en wilde in lijn blijven met de apostolische leer van de kerk. Toch kwam hij tot veronderstellingen die met gnostische opvattingen verwant waren. Dat maakt zijn verhouding tot deze stroming dubbelzinnig.
Lees meer
Zelden worden de woorden 'spectaculair' en 'kerkgeschiedenis' met elkaar in verband gebracht, maar sinds kort gebeurt het. Er is een stokoude kopie opgedoken van een verloren gewaand geschrift uit de tweede eeuw: het Evangelie van Judas. Experts spreken van "explosief" en "onthullend" materiaal. Wat zijn de feiten rond deze fascinerende vondst?
Lees meer
Bezoek de website

Bron: Wikipedia (Nederlands).

Bezoek de website
Titel
Jezus, de gnosis en het dogma
Auteur(s)
Roukema R.
Lees meer & Bestel
Het geheime verslag van de openbaring die Jezus in gesprek met Judas Iskariot vertelde tijdens de week voorafgaande aan de drie dagen dat hij Pasen vierde.
Lees meer
We moeten niet doen alsof het pas ontdekte Judas-evangelie een serieuze beschrijving geeft van de dood van Jezus. Het moet vooral gelezen worden als protest tegen de slechte reputatie van Judas. Het onlangs bekendgemaakte evangelie van Judas is volgens deskundigen afkomstig van gnostici van de tweede eeuw van de jaartelling. Professor Hans van Oort voegt daaraan toe dat diverse ideeën nog ouder zijn en voor een deel zijn te verbinden met voorstellingen die leefden in de christelijke oergemeente van Jeruzalem. Hij wijst dan op het gebruik van de heilige Naam (kennelijk de joodse naam van God, JHWH) die wordt gegeven aan Jezus. Dit element komt ook elders in het vroege christendom voor.
Lees meer
Het nieuw ontdekte Judasevangelie is waarschijnlijk terug te voeren op de christelijke oergemeente van Jeruzalem. De Nijmeegse hoogleraar Hans van Oort, een van de weinigen die de tekst zelf heeft gezien, beschrijft de vondst.
Lees meer
Het oeroude evangelie van Judas toont een andere Judas dan de verrader uit de Bijbel. Bovendien biedt het document een inkijkje in het vroegste christendom. Vandaag wordt het Judasevangelie in Washington openbaar gemaakt. In een interview met Trouw gaat onderzoeker Hans van Oort voor het eerst in op de grote betekenis van de vondst hiervan. Van Oort is hoogleraar patristiek en gnostiek in Nijmegen. Hij heeft als een van de weinigen de tekst gezien.
Lees meer
De vondst van het Evangelie van Judas is spectaculair voor wetenschappers, en voor anderen is het 'leuker dan de Da Vinci Code', zegt professor Hans van Oort. Vandaag wordt de Judas-tekst publiek gemaakt.
Lees meer