Begrip | Filosofie

Filosofie

Filosofie betekent letterlijk: liefde voor wijsheid. Het staat voor een systematische zoektocht naar waarheid, kennis en de fundamentele aard van de werkelijkheid, het menselijk bestaan en ethiek. In de oudheid had filosofie vaak een sterk metafysische, religieuze component.

Intellectuele christenen beschouwden het christendom soms als een filosofie, zelfs als de ware filosofie, waarbij Christus de Wijsheid is. Justinus de Martelaar bijvoorbeeld beschouwde het christendom als de ware filosofie, die de waarheid over God, de mens en de wereld openbaarde. Hij zag de Griekse filosofie als een waardevolle voorbereiding op het christendom, maar hij benadrukte ook dat de volledige openbaring van God te vinden was in Jezus Christus en de christelijke leer.

1 relevant onderdeel gevonden voor het begrip 'Filosofie'

In de eerste eeuwen van onze jaartelling hadden mensen verschillende redenen om zich aan te sluiten bij het christendom. Voor zijn afscheidsrede als hoogleraar Nieuwe Testament en onderzoekshoogleraar Vroege Christendom aan de Protestantse Theologische Universiteit deed Riemer Roukema onderzoek naar deze redenen. Waarom werden mensen in de eerste eeuwen christen? In een interview aan het Nederlands Dagblad ging hij in op dit onderzoek.
Lees meer