Begrip: Evangeliën

Evangeliën

3 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Evangeliën'

Koptische tekst over Jezus vrouw geeft interessante blik op apocriefe evangeliën

  22-09-2012  |    Actualiteit  |    Apocrief, Evangeliën, Jezus

Het deze week gepresenteerde papyrusfragment dat rept over de vrouw van Jezus, geeft geen betrouwbare historische informatie over Jezus, aldus prof. dr. J. van Oort. Wel biedt het een interessante blik op de achtergrond van apocriefe evangeliën.

Lees meer

Vier evangeliën verdienden het om richtsnoer te zijn

  26-02-2011  |    Actualiteit  |    Canon, Evangeliën

Waarom staan er maar vier evangeliën in de Bijbel? Er zijn toch veel meer evangeliën geschreven?

Lees meer

“Wortels evangeliën liggen in synagoge”

  26-03-2010  |    Actualiteit  |    Evangeliën

De eerste christenen wortelden in het Jodendom. Ze vierden de traditionele feesten en hoorden in de synagoge de Thora, de vijf boeken van Mozes. Vanuit de Joodse liturgie ontstonden de vier evangeliën.

Lees meer