Begrip | Epifanie

Epifanie

Met het feest van Epifanie vierde de vroegchristelijke kerk het moment waarop de openbaring van Jezus Christus aan de wereld plaatsvond, zowel bij Zijn verschijning aan de wijzen uit het Oosten als bij Zijn doop, waar Zijn Goddelijke identiteit werd geopenbaard.

3 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Epifanie'

Inleiding In de vroege kerk was hét feest bij uitstek het Paasfeest, waarbij de dood en opstanding van Jezus Christus werd gevierd. Deze gebeurtenissen uit het leven van Jezus speelden al vanaf het begin een grote rol in het herdenken en vieren van de kerk. Voor het apart vieren van de geboorte van Jezus Christus, […]
Lees meer

Bron: Lucepedia.

Bezoek de website
Het kerstfeest valt in het Westen altijd op 25 december. Maar waar komt die datum eigenlijk vandaan? En hoe besteedden christenen in vroeger tijden aandacht aan de geboorte van Christus? Om die vragen te beantwoorden, is het nodig om terug te gaan naar de tijd van de Vroege Kerk.
Lees meer