Begrip | Dura Europos

Dura Europos

Dura Europos was een oude stad gelegen in het huidige Syrië, aan de oever van de Eufraat-rivier. De stad werd gesticht in de 3e eeuw v.Chr. als een fort en werd later een belangrijke handelspost en militaire basis. De stad werd in 256 n.Chr. belegerd en ingenomen door de Sassaniden, een Perzische dynastie, en vervolgens verlaten.

Een van de belangrijkste ontdekkingen in Dura Europos is de vroegchristelijke kerk, die in de jaren 20 van de 20e eeuw is opgegraven. De kerk, gebouwd rond de jaren 230-240 n.Chr., was een van de eerste voorbeelden van een vroegchristelijke plaats van aanbidding en een van de oudste bewaard gebleven kerken ter wereld. De kerk had een rechthoekige vorm en was gedecoreerd met fresco’s, waarvan er vele bewaard zijn gebleven. De fresco’s tonen onder andere scènes uit het leven van Jezus, engelen en heiligen. De kerk is nu een belangrijke archeologische vindplaats en een belangrijk historisch document voor de studie van de vroegchristelijke kunst en architectuur.

2 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Dura Europos'

Kent u het schilderij ‘De terugkeer van de verloren zoon’ van Rembrandt? Voor Henri Nouwen vormde dit kunstwerk de aanleiding tot het schrijven van zijn bekendste boek, Eindelijk thuis. Over de hele wereld heeft dit boek velen geïnspireerd. Blijkbaar kan kunst mensen op een bijzondere wijze raken en biedt het een dankbaar uitgangspunt voor reflectie […]
Lees meer
Probleemstelling In de Vroegchristelijke tijd werd de christelijke religie niet alleen in woorden, maar ook in vorm en kleur, lied en handeling beleden. Tot dus ver is de samenhang tussen de theologie en andere vakdisciplines, zoals de kunstgeschiedenis van de Vroegchristelijke tijd onderbelicht gebleven vanwege het seculiere karakter van de kunstgeschiedenis en de blinde vlek […]
Lees meer