Begrip | Drie-eenheid

Drie-eenheid

3 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Drie-eenheid'

Welke erfenis laten wij achter in deze wereld? Een niet onbelangrijke vraag. In het hoofdartikel van deze editie van Marturia neemt Wijnand Boezelman ons mee naar de vroegchristelijke debatten over Christus. Hij staat in het bijzonder stil bij de belangrijke rol die de Alexandrijnse kerkvader Athanasius hierin heeft gespeeld. Wat waren zijn motieven en waarom […]
Lees meer
De kerkvader Athanasius (circa 298-373) was erg polemisch in zijn kritiek op Arius en zijn volgelingen. Hij was daarbij selectief in zijn gebruik van het evangelie van Johannes, maar niet eenzijdig. De goddelijkheid van Jezus en de kern van de verzoening stonden voor hem op het spel.
Lees meer
Titel
God Christus Heilige Geest
Auteur(s)
Meijering E.P.
Lees meer & Bestel