Begrip | Donatisme

Donatisme

Als gevolg van allerlei vervolgingen van christenen ontstond er een stroming in Noord-Afrika die streefde naar een zuivere kerk, een kerk die moest breken met de mensen die waren gezwicht onder de druk van buitenaf. Dit leidde tot een schisma met de officiële, katholieke kerk. De taken van de clerus werden door de Donatisten als ongeldig gezien indien er banden waren geweest met de afvalligen. Het Donatisme vond haar grootste tegenstander in Augustinus (354-430).

1 relevant onderdeel gevonden voor het begrip 'Donatisme'

Het probleem van het Donatisme In Afrika was het Donatistische schisma ontstaan, wat Augustinus aanzette tot het nadenken over de relatie van de mens tot het kwaad. In het schisma stonden de Katholieken tegenover de Donatisten, een verwijdering die geleidelijk aan was ontstaan na de vervolgingen van de christenen onder keizer Diocletianus (begin van de […]
Lees meer