Begrip | De civitate Dei

De civitate Dei

De civitate Dei, Over de stad van God, is één van de bekendste meesterwerken van kerkvader Aurelius Augustinus (354-430). Het werk is geschreven in de periode van 413 tot 426 en bestaat uit 22 delen. De aanleiding tot het schrijven vormde de val van Rome in 410 en de schok die deze gebeurtenis teweegbracht. Augustinus biedt in dit werk een apologie van de christelijke leer, waarin hij o.a. de beschuldiging weerlegt dat het christelijke geloof de oorzaak van de val van Rome zou zijn. Met name in de tweede helft biedt Augustinus een uitgebreide uitwerking van zijn leer van de twee ‘steden’: de stad van de wereld en de stad van God.

5 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'De civitate Dei'

Een van Augustinus’ drie kerkmodellen betrof de verhouding tussen de aardse stad en de stad Gods. Dit werd een richtsnoer voor reflectie op de relatie tussen staat en kerk en tussen de aardse en de hemelse kerk.
Lees meer
Een tweestrijd op het wereldtoneel. Zo kan men de kern van "De stad van God" omschrijven, een van de meesterwerken van Augustinus dat zonder meer van wereldhistorische betekenis is geweest. Het is 1600 jaar geleden dat de kerkvader met dit werk een aanvang nam; hij voltooide het dertien jaar later. Een tweeluik over "De civitate Dei".
Lees meer
Titel
De civitate Dei
Ondertitel
De stad van God vertaald en toegankelijk gemaakt door Chris Dijkhuis
Auteur(s)
Aurelius Augustinus
Vertaler(s)
Chris Dijkhuis
Lees meer & Bestel
Titel
De stad van God
Ondertitel
De civitate dei
Auteur(s)
Aurelius Augustinus
Vertaler(s)
Gerard Wijdeveld
Lees meer & Bestel
De plundering van Rome Op 24 augustus 410 werd de stad Rome door de Gothen geplunderd. Deze zeer ingrijpende gebeurtenis had grote invloed op de mensen uit de directe omgeving van Augustinus. Tal van vluchtelingen overspoelden de provincie. In deze tijd begon hij zich daarom bezig te houden met de enorme psychologische terugslag die deze […]
Lees meer