Begrip | Cyrillus van Jeruzalem

Cyrillus van Jeruzalem

2 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Cyrillus van Jeruzalem'

[...] Christus is werkelijk voor onze zonden gekruisigd. (...) Hij is niet gekruisigd voor Zijn eigen zonden, maar opdat wij van onze zonden bevrijd zouden worden. [...]
Lees meer
[...] Welnu u gaat uw ziel wijden aan haar hemelse Bruidegom. Zoudt u dan de lichamelijke dingen niet verlaten, om de geestelijke te winnen? [...]
Lees meer