Begrip | Cyrilllus van Alexandrië

Cyrilllus van Alexandrië

2 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Cyrilllus van Alexandrië'

[...] Wij moeten een beeld van Christus zien in het symbool van de schoof, die het eerstelingenoffer is van de korenaren en de vertegenwoordiger van de nieuwe oogst. Christus is immers de eerstgeborene uit de doden, de weg die ons tot de verrijzenis voert, Degene die alles vernieuwt. [...]
Lees meer
[...] Weet dus in de eerste schoof, in de eerstelingen van de akker en in de eerste korenaren, Christus zelf te zien als het eerstelingenoffer van de vernieuwde mensheid, dat als een heilige gave aan God de Vader wordt aangeboden. [...]
Lees meer