Begrip | Constantijn de Grote

Constantijn de Grote

Constantijn de Grote was een Romeinse keizer (306-337) die voor het christendom van grote betekenis is geweest. Volgens de overlevering kreeg hij voorafgaand aan de Slag bij de Milvische Brug in 312 een visioen van een christelijk symbool, het Chi-Rho-teken, met de woorden “in dit teken zult gij overwinnen. Hij won de slag en schreef zijn overwinning toe aan de christelijke God. Dit leidde tot religieuze tolerantie voor het christendom dat werd vastgelegd in het zogenaamde Edict van Milaan in 313. Constantijn riep in 325 het Concilie van Nicea bijeen om bepaalde christelijke leerstellingen te bespreken en vast te stellen. Hoewel Constantijn het christendom de wind in de zeilen gaf, is hij niet degene geweest die het tot staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk heeft gemaakt. Dat gebeurde pas door de latere keizer Theodosius I (379-395).

16 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Constantijn de Grote'

In een mensenleven verandert het christendom in het Romeinse Rijk van een vervolgde geloofsgemeenschap in de dominante godsdienst. Daarachter zit mede de hand van keizer Constantijn de Grote, die in 272 –1750 jaar geleden– wordt geboren.
Lees meer
Ruim zeventien eeuwen geleden, op 28 oktober 312, versloeg keizer Constantijn de Grote (c.272-337) zijn rivaal Maxentius bij de Milvische brug in Rome. De overwinning vormde een scharnierpunt in de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Constantijn zou zijn overwinning te danken hebben gehad aan de God van de christenen. Volgens een legende zou Constantijn in […]
Lees meer
Uit niets blijkt dat de eerste christelijke keizer, Constantijn de Grote, een bekering kende zoals die van de apostel Paulus op de weg naar Damascus. Hij ruilde nooit in een keer zijn oude beschermgod in voor de God van de christenen.
Lees meer
Of de keuze van keizer Constantijn nu werd ingegeven door politieke drijfveren of door een persoonlijke roeping, is niet duidelijk. Wel staat vast dat Constantijn een belangrijke rol heeft gespeeld in de eenwording van het christendom.
Lees meer
Na Constantijn heeft de kerk zich verbonden met aardse macht. Dat moet wel wegvoeren van het kruis van Christus, stelt prof. dr. A. van de Beek.
Lees meer
Mede dankzij Constantijn de Grote werd het christelijk geloof diep verankerd in de Europese cultuur. Ondanks alle problemen van vermenging van kerk en staat is dat voor Europa en de wereld een grote zegen geweest, betoogt dr. W. Dekker.
Lees meer
De kerkvrede van Constantijn in 313 heeft grote gevolgen voor de manier waarop christenen hun samenkomst inrichten. In plaats van de vaak verborgen vieringen ten tijde van de martelaren komt de publieke liturgie, inclusief alle pracht en praal en plechtigheden.
Lees meer
Constantijn de Grote riep de zondag uit tot algemene rustdag in het hele Romeinse Rijk. Boeren mochten zo nodig vrij en ongehinderd het werk op de akkers verrichten. Zelf trok de keizer zich het liefst terug in zijn gebedsruimte, waar hij de Schriften ter hand nam en zich wijdde aan de overdenking van de goddelijk geïnspireerde beloften.
Lees meer
Keizer Constantijn stichtte in 330 een christelijke stad: Constantinopel. Toch leek het "nieuwe Rome" in veel opzichten op de oude hoofdstad van het Romeinse Rijk: het lag op zeven heuvels, met een centraal forum, een keizerlijk paleis en een paardenrenbaan. Alleen stonden er meer kerken dan tempels.
Lees meer
Het verhaal is bekend: voorafgaand aan het gevecht met zijn rivaal Maxentius bij de Milvische brug, net buiten Rome, had Constantijn op klaarlichte dag een visioen van een lichtend kruis, dat hem ervan overtuigde dat hij de God van de christenen aan zijn zijde had; vlak daarna beëindigde hij de christenvervolgingen.
Lees meer