Begrip: Constantijn de Grote

Constantijn de Grote

16 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Constantijn de Grote'

Constantijn de Grote

  27-10-2012  |    Artikel  |    Constantijn de Grote

Zeventien eeuwen geleden, op 28 oktober 312, versloeg keizer Constantijn de Grote (c.272-337) zijn rivaal Maxentius bij de Milvische brug in Rome. De overwinning vormde een scharnierpunt in de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Constantijn zou zijn overwinning te danken hebben gehad aan de God van de christenen. Volgens een legende zou Constantijn in een […]

Lees meer

“Geen Paulusbekering voor keizer Constantijn”

  12-09-2012  |    Actualiteit  |    Constantijn de Grote

Uit niets blijkt dat de eerste christelijke keizer, Constantijn de Grote, een bekering kende zoals die van de apostel Paulus op de weg naar Damascus. Hij ruilde nooit in een keer zijn oude beschermgod in voor de God van de christenen.

Lees meer

“Keizer Constantijn bevorderde eenheid christendom”

  20-09-2012  |    Actualiteit  |    Constantijn de Grote

Of de keuze van keizer Constantijn nu werd ingegeven door politieke drijfveren of door een persoonlijke roeping, is niet duidelijk. Wel staat vast dat Constantijn een belangrijke rol heeft gespeeld in de eenwording van het christendom.

Lees meer

Dr. A. van de Beek: Verbinding kerk en macht na Constantijn voert weg van het kruis

  24-10-2012  |    Actualiteit  |    Constantijn de Grote

Na Constantijn heeft de kerk zich verbonden met aardse macht. Dat moet wel wegvoeren van het kruis van Christus, stelt prof. dr. A. van de Beek.

Lees meer

Dr. W. Dekker: Kerstening cultuur na Constantijn zegen voor Europa

  24-10-2012  |    Actualiteit  |    Constantijn de Grote

Mede dankzij Constantijn de Grote werd het christelijk geloof diep verankerd in de Europese cultuur. Ondanks alle problemen van vermenging van kerk en staat is dat voor Europa en de wereld een grote zegen geweest, betoogt dr. W. Dekker.

Lees meer

Liturgie na Constantijn: van martelaar naar monnik

  24-10-2012  |    Actualiteit  |    Constantijn de Grote

De kerkvrede van Constantijn in 313 heeft grote gevolgen voor de manier waarop christenen hun samenkomst inrichten. In plaats van de vaak verborgen vieringen ten tijde van de martelaren komt de publieke liturgie, inclusief alle pracht en praal en plechtigheden.

Lees meer

De zondag van Constantijn

  24-10-2012  |    Actualiteit  |    Constantijn de Grote

Constantijn de Grote riep de zondag uit tot algemene rustdag in het hele Romeinse Rijk. Boeren mochten zo nodig vrij en ongehinderd het werk op de akkers verrichten. Zelf trok de keizer zich het liefst terug in zijn gebedsruimte, waar hij de Schriften ter hand nam en zich wijdde aan de overdenking van de goddelijk geïnspireerde beloften.

Lees meer

Constantijn, heerser onder de heiligen

  24-10-2012  |    Actualiteit  |    Constantijn de Grote

Keizer Constantijn stichtte in 330 een christelijke stad: Constantinopel. Toch leek het "nieuwe Rome" in veel opzichten op de oude hoofdstad van het Romeinse Rijk: het lag op zeven heuvels, met een centraal forum, een keizerlijk paleis en een paardenrenbaan. Alleen stonden er meer kerken dan tempels.

Lees meer

Licht op het visioen van Constantijn de Grote

  08-10-2019  |    Actualiteit  |    Constantijn de Grote

Het verhaal is bekend: voorafgaand aan het gevecht met zijn rivaal Maxentius bij de Milvische brug, net buiten Rome, had Constantijn op klaarlichte dag een visioen van een lichtend kruis, dat hem ervan overtuigde dat hij de God van de christenen aan zijn zijde had; vlak daarna beëindigde hij de christenvervolgingen.

Lees meer

De vinger van Constantijn

  25-02-2022  |    Actualiteit  |    Constantijn de Grote

In een mensenleven verandert het christendom in het Romeinse Rijk van een vervolgde geloofsgemeenschap in de dominante godsdienst. Daarachter zit mede de hand van keizer Constantijn de Grote, die in 272 –1750 jaar geleden– wordt geboren.

Lees meer