Begrip | Clemens van Alexandrië

Clemens van Alexandrië

2 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Clemens van Alexandrië'

In de eerste eeuwen van onze jaartelling hadden mensen verschillende redenen om zich aan te sluiten bij het christendom. Voor zijn afscheidsrede als hoogleraar Nieuwe Testament en onderzoekshoogleraar Vroege Christendom aan de Protestantse Theologische Universiteit deed Riemer Roukema onderzoek naar deze redenen. Waarom werden mensen in de eerste eeuwen christen? In een interview aan het Nederlands Dagblad ging hij in op dit onderzoek.
Lees meer
De Bijbel staat vol met verhalen. Jezus gaf zelfs bij voorkeur onderwijs aan de hand van verhalen, de bekende gelijkenissen. De kracht van deze vertellingen ligt erin dat de luisteraar in staat wordt gesteld, ja, wordt uitgedaagd een verbinding te leggen tussen de ervaring van een bepaalde verhaalfiguur en het eigen bestaan. Uiteindelijk beogen deze […]
Lees meer