Begrip | Christologie

Christologie

Onder deze term wordt de leer omtrent de persoon en betekenis van Jezus Christus verstaan.

4 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Christologie'

Het allereerste begin van de geschiedenis van de vroegchristelijke kerk is het optreden van Jezus Christus. Zonder Hem zou er tenslotte geen 'christelijke' gemeente zijn.
Lees meer
De eerste christenen waren het "verrassend" eens in hun verering van Jezus Christus als God.
Lees meer
Vorig jaar publiceerde Reinier Sonneveld zijn boek Het vergeten evangelie. In deze studie bekritiseert hij de gangbare leer dat Christus met zijn kruisdood een zoenoffer bracht om Gods toorn over de zonde te stillen en zo plaatsvervangend onze schuld betaalde. In plaats daarvan stelt Sonneveld het ‘Christus-Victor model’, dat impliceert dat Christus vooral moet worden […]
Lees meer
De kerkvader Athanasius (circa 298-373) was erg polemisch in zijn kritiek op Arius en zijn volgelingen. Hij was daarbij selectief in zijn gebruik van het evangelie van Johannes, maar niet eenzijdig. De goddelijkheid van Jezus en de kern van de verzoening stonden voor hem op het spel.
Lees meer