Begrip | Catacomben

Catacomben

Onderaardse begraafplaatsen in Rome, waar ook christenen zich lieten begraven.

4 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Catacomben'

Proefschrift van Renaat Marcel Godelieve Jonckheere, 2006.

Bezoek de website
Bezoek de website
Is de aandacht voor de zondeval en de erfzonde vooral aan de Reformatie toe te schrijven, of ligt de werkelijke fundering van dit leerstuk al eerder in de tijd? Kunnen we in de Vroege Kerk ook de overtuiging "Adams zonde is mijn zonde" terugvinden? En in welke vorm vinden we die dan terug? Zien we Adam en Eva bijvoorbeeld in catacombenschilderingen terug?
Lees meer
De catacomben onder de Italiaanse hoofdstad Rome vertellen het verhaal van de christelijke gemeenten in de eerste eeuwen na Christus. Een deel van de rijk beschilderde catacomben - die van Domitilla - is door Duitse en Oostenrijkse specialisten gerestaureerd.
Lees meer