Begrip: Canon

Canon

Een term afkomstig uit het Grieks, dat ‘richtsnoer’ of ‘lijst’ betekent. Meestal wordt het gebruikt als aanduiding voor het feit dat een bepaald geschrift door de kerk als officieel gezaghebbend wordt beschouwd. Zo zijn de boeken van het Oude en Nieuwe Testament onderdeel van de zogenaamde Canon en als zodanig officieel erkend.

3 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Canon'

De Canon van het Nieuwe Testament

  03-09-2011  |    Artikel  |    Canon, Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament zoals we dat vandaag de dag in de Bijbel vinden verschilt niet van de canon zoals die werd vastgesteld tijdens de Synode van Rome in het jaar 382. De boeken waaruit deze bundel werd samengesteld waren echter al sinds het jaar 100 in circulatie. Over de vraag welke boeken wel en welke […]

Lees meer

Ook canon Nieuwe Testament betrouwbaar

  19-02-2014  |    Actualiteit  |    Canon, Nieuwe Testament

Is de omvang van het Nieuwe Testament wel betrouwbaar als canon vastgesteld?

Lees meer

Vier evangeliën verdienden het om richtsnoer te zijn

  26-02-2011  |    Actualiteit  |    Canon, Evangeliën

Waarom staan er maar vier evangeliën in de Bijbel? Er zijn toch veel meer evangeliën geschreven?

Lees meer