Begrip | Biografie

Biografie

Een biografie is een geschreven verslag van iemands levensverhaal, waarin gebeurtenissen, ervaringen en prestaties worden beschreven. In de vroege kerk was de biografie een middel om het leven en de leer van belangrijke personen binnen het christendom te documenteren en over te leveren aan latere generaties. Bekende voorbeelden zijn de “Vita Antonii” (Het Leven van Antonius) door Athanasius van Alexandrië en de “Vita Augustini” (Het Leven van Augustinus) door Possidius. Een bijzonder voorbeeld van een auto-biografie is de “Confessiones” (Belijdenissen) door Augustinus.

4 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Biografie'

Deze biografie van Aurelius Augustinus was oorspronkelijk gepubliceerd op de website van het voormalige Augustijns Instituut. Tekst dr. Martijn Schrama OSA en drs. Anke Tigchelaar. Jeugd, studententijd en docentschap Jeugd Augustinus wordt geboren op 13 november 354 in Thagaste, een Noord-Afrikaanse stad gelegen in de Romeinse provincie Numidië. Zijn vader Patricius, een man van bescheiden […]
Lees meer
Titel
Possidius, het leven van Augustinus
Ondertitel
Biografie uit de vijfde eeuw
Auteur(s)
Paul van Geest
Vertaler(s)
Vincent Hunink
Lees meer & Bestel
Titel
Antonius
Ondertitel
Onsterfelijke icoon van de monnik
Auteur(s)
Athanasius van Alexandrië
Vertaler(s)
Vincent Hunink
Lees meer & Bestel
Sinds enkele tientallen jaren is de gestage stroom van vertalingen van werken van Augustinus merkbaar toegenomen. Het is duidelijk: zijn preken en geschriften oefenen op velen een grote aantrekkingskracht uit. Daarbij is er een groeiend aantal (detail)studies aan deze kerkvader gewijd.
Lees meer