Begrip: Biografie

Biografie

1 relevant onderdeel gevonden voor het begrip 'Biografie'

Sinds enkele tientallen jaren is de gestage stroom van vertalingen van werken van Augustinus merkbaar toegenomen. Het is duidelijk: zijn preken en geschriften oefenen op velen een grote aantrekkingskracht uit. Daarbij is er een groeiend aantal (detail)studies aan deze kerkvader gewijd.
Lees meer