Begrip: Augustinus

Augustinus

Afrikaanse kerkvader die leefde van 354 tot 430 n.Chr.. Hij heeft grote invloed uitgeoefend op de Westerse theologie.

40 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Augustinus'

Augustinus en de pelagianen

  01-04-2005  |    Artikel  |    Augustinus, Pelagianisme

De pelagiaanse prediking In de kring van gecultiveerde christenen in Rome maakte de jonge monnik Pelagius naam. Hij was afkomstig uit Brittanië of Ierland. Pelagius streefde naar een morele hervorming waarbij de nadruk kwam te liggen op de geestelijke vermogens van een gelovige, diens persoonlijke engagement en de vrije wil. Zijn oproep tot perfectie leidde […]

Lees meer

De laatste levensjaren van Augustinus

  01-04-2005  |    Artikel  |    Augustinus

De opvolging Toen Augustinus zijn einde voelde naderen, wilde hij graag zijn opvolging regelen vóór zijn dood. Hij stelde zijn leerling Heraclius voor, die door de gemeente werd geaccepteerd. Augustinus zou nog 4 jaar leven, een tijd waarin de situatie van Hippo drastisch zou veranderen. Vlak voor zijn dood werd de stad belegerd, na zijn […]

Lees meer

De manicheïstische periode

  01-04-2005  |    Artikel  |    Augustinus, Manichaeïsme

In de ban van Mani Door zijn ‘bekering’ tot de filosofie was Augustinus sterk in de rede gaan geloven. Het Manicheïsme – een syncretische, Oosterse religie – legde hier ook sterk de nadruk op. Deze in de 3e eeuw n.Chr. door Mani gestichte religie postuleerde het goed en het kwaad als twee eeuwige, tegengestelde principes. […]

Lees meer

De intellectuele ommekeer

  01-04-2005  |    Artikel  |    Augustinus

In Milaan Bij zijn aankomst in Milaan werd Augustinus staatsprofessor in de retoriek. Dit leidde in het algemeen vaak tot politieke topfuncties. Augustinus bracht meteen een beleefdheidsbezoek aan bisschop Ambrosius, die zijn macht niet alleen op kerkelijk maar ook – gezien zijn verleden als gouverneur – op politiek gebied wist uit te oefenen. Ambrosius zegevierde […]

Lees meer

De morele ommekeer

  01-04-2005  |    Artikel  |    Augustinus

Een radicale ommekeer Augustinus was verstandelijk tot de overtuiging gekomen dat het christelijke geloof tot de waarheid leidt. Maar hij vond intellectuele instemming niet voldoende om christen te worden, er was een morele ommekeer nodig. Dit ideaal was overigens ook terug te vinden bij het Neoplatonisme, waarbij onthechting van het zinnelijk waarneembare leidt tot zuiverder […]

Lees meer

Naar het contemplatieve leven

  01-04-2005  |    Artikel  |    Augustinus

Afzondering in Cassiciacum Na zijn bekering kreeg Augustinus een landgoed in Cassiciacum tot zijn beschikking. Vanwege zijn verslechterde gezondheidstoestand, namelijk ademhalingsstoornissen, kwam dit goed uit. Hij wilde zich graag in alle stilte met zijn familie en vrienden terugtrekken. Het werd echter geen teruggetrokken leven, want ze waren en bleven betrokken op de werkelijkheid. Overdag moest […]

Lees meer

Het sociale engagement

  01-04-2005  |    Artikel  |    Augustinus

Priester tegen wil en dank Inmiddels had Augustinus grote faam gekregen, ook buiten zijn geboortestad. Desondanks bestond zijn ideaal uit contemplatie en studie. Toen hij een keer naar Hippo ging – deze stad was een belangrijke graanhaven met veel Griekse immigranten, zoals bisschop Valerius – om een keizerlijke ambtenaar die was aangesproken door Augustinus’ kloosterleven […]

Lees meer

Augustinus en de puriteinen van Afrika

  01-04-2005  |    Artikel  |    Augustinus, Donatisme

Het probleem van het Donatisme In Afrika was het Donatistische schisma ontstaan, wat Augustinus aanzette tot het nadenken over de relatie van de mens tot het kwaad. In het schisma stonden de Katholieken tegenover de Donatisten, een verwijdering die geleidelijk aan was ontstaan na de vervolgingen van de christenen onder keizer Diocletianus (begin van de […]

Lees meer

Augustinus en de val van Rome

  01-04-2005  |    Artikel  |    Augustinus, De civitate Dei

De plundering van Rome Op 24 augustus 410 werd de stad Rome door de Gothen geplunderd. Deze zeer ingrijpende gebeurtenis had grote invloed op de mensen uit de directe omgeving van Augustinus. Tal van vluchtelingen overspoelden de provincie. In deze tijd begon hij zich daarom bezig te houden met de enorme psychologische terugslag die deze […]

Lees meer

Diverse gesprekspartners

  01-04-2005  |    Artikel  |    Augustinus

Slechte medewerkers Het kwam voor dat Augustinus met zeer slechte medewerkers te maken kreeg. Zo werd er eens, hoewel indirect, door hem een bisschop in de stad Fussala aangesteld die zich vervolgens zeer slecht gedroeg. Augustinus was diep geschokt en probeerde de zaak op te lossen. Langharige monniken en hypocriete monniken Een ander voorval met […]

Lees meer