Begrip: Augustinus

Augustinus

Afrikaanse kerkvader die leefde van 354 tot 430 n.Chr.. Hij heeft grote invloed uitgeoefend op de Westerse theologie.

40 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Augustinus'

Augustinus en de Paastijd

  23-03-2015  |    Artikel  |    Augustinus, Liturgie, Pasen, Veertigdagentijd

In de vroegchristelijke kerk vormde de Paastijd het hart van het kerkelijk jaar. In Augustinus’ dagen was dat niet anders.

Lees meer

Augustinus: een tweestrijd op wereldtoneel

  03-09-2013  |    Actualiteit  |    Augustinus, De civitate Dei

Een tweestrijd op het wereldtoneel. Zo kan men de kern van “De stad van God” omschrijven, een van de meesterwerken van Augustinus dat zonder meer van wereldhistorische betekenis is geweest. Het is 1600 jaar geleden dat de kerkvader met dit werk een aanvang nam; hij voltooide het dertien jaar later. Een tweeluik over “De civitate Dei”.

Lees meer

Prof. Van Oort: In de leer bij Augustinus

  03-07-2013  |    Actualiteit  |    Augustinus

Het vroege christendom idealiseren, dat wil prof. dr. Johannes van Oort niet. Maar christenen zouden er volgens hem wel goed aan doen om bij de kerkvaders in de leer te gaan. “Behalve de Bijbel heeft geen enkel ander boek de westerse geschiedenis zo beïnvloed als “De stad Gods” van Augustinus.”

Lees meer

Augustinus, beeldenstormer in neerhalen Godsbeelden

  14-01-2013  |    Actualiteit  |    Augustinus

Augustinus had een bepaalde weerzin tegen te concrete beeldvorming over God. De beste weg om God te leren kennen is volgens de kerkvader om stil te staan bij de praktijk van de liefde.

Lees meer

“Augustinus kan identificatiefiguur zijn”

  20-09-2012  |    Actualiteit  |    Augustinus

“Augustinus gaat ervan uit dat de werkelijkheid één is. De relevantie hiervan voor ons is dat geloof en studie niet twee aparte werkelijkheden zijn. Augustinus kan zo een identificatiefiguur voor ons zijn.” Dat zei dr. J. A. van den Berg woensdagavond tijdens een open avond van theologendispuut GTSD Bonifatius.

Lees meer

Augustinus’ hartenkreten tot God

  13-06-2012  |    Actualiteit  |    Augustinus

In de Agnietenkapel in Gouda heeft vanavond de presentatie plaats van het boek “Bidden met Augustinus in de Vroege Kerk”. Volgens auteur dr. Marten van Willigen kijkt de lezer de kerkvader in het hart.

Lees meer

Klassieke én moderne kerkvader

  22-04-2009  |    Actualiteit  |    Augustinus, Biografie

Sinds enkele tientallen jaren is de gestage stroom van vertalingen van werken van Augustinus merkbaar toegenomen. Het is duidelijk: zijn preken en geschriften oefenen op velen een grote aantrekkingskracht uit. Daarbij is er een groeiend aantal (detail)studies aan deze kerkvader gewijd.

Lees meer

Klassieker Van der Meer heruitgegeven

  23-10-2008  |    Actualiteit  |    Augustinus

De klassieker van Frits van der Meer over “Augustinus de zielzorger” (1947) is opnieuw uitgegeven. In ‘s-Hertogenbosch werd het boek gisteren door oud-premier Van Agt aangeboden aan oud-kardinaal Simonis.

Lees meer

Kinderjaren en prille jeugd

  01-04-2005  |    Artikel  |    Augustinus

Vaderland en gezin Augustinus werd op 13 november 354 n.Chr. geboren in Tagaste, een belangrijk knooppunt in het Romeinse wegennet en dat gelegen was in de provincie Africa, in het huidige Algerije. Hij was het eerste kind van vader Patricius en moeder Monnika, mensen van bescheiden afkomst. Het gezin had het dan ook niet breed.Patricius […]

Lees meer

Het leven van Augustinus

  01-04-2005  |    Artikel  |    Augustinus

Over het leven van de bekende Afrikaanse kerkvader Aurelius Augustinus is veel geschreven. Maar Augustinus heeft dat zelf ook al gedaan. In zijn waarschijnlijk meest bekende, autobiografische boek de ‘Confessiones‘ [1] beschrijft hij zijn eerste levensfase tot aan 395 of 396 n.Chr. [2]. Een goed beeld van het leven van kerkvader Aurelius Augustinus is belangrijk […]

Lees meer