Begrip: Augustinus

Augustinus

Afrikaanse kerkvader die leefde van 354 tot 430 n.Chr.. Hij heeft grote invloed uitgeoefend op de Westerse theologie.

40 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Augustinus'

Augustinus helpt economie verder

  14-11-2019  |    Actualiteit  |    Augustinus

Theologie en economie kunnen elkaar wederzijds bevruchten. Beide wetenschappen bestuderen menselijke relaties. Hierbij spelen begrippen als vertrouwen, samenwerking en creativiteit een cruciale rol.

Lees meer

Vroege Kerk leerde al verzoening door voldoening

  18-05-2019  |    Actualiteit  |    Augustinus, Chrysostomos, Pelagianisme, Theologie

Christus is niet alleen Koning, beleed de Vroege Kerk, maar ook Priester. Als Priester verzoende Hij de zonden van de gelovigen.

Lees meer

Verwondering moet leiden tot lofprijzing

  15-12-2018  |    Actualiteit  |    Augustinus

Augustinus verwondert zich in zijn werken over veel zaken. Hij verwondert zich het meest over God. Verwondering moet niet leiden tot ongeloof, maar tot lofprijzing van Hem.

Lees meer

Promovendus Guido Jacobs: “Bijbelboek Genesis bij Augustinus is historisch én metaforisch”

  13-11-2018  |    Actualiteit  |    Augustinus

De historische gebeurtenis van de schepping kan alleen met behulp van metaforen beschreven worden. Dat is het belangrijkste inzicht van Augustinus in de manier waarop het Bijbelboek Genesis de schepping weergeeft.

Lees meer

De Bijbel als spiegel voor een heilig leven

  23-08-2018  |    Actualiteit  |    Augustinus

Een kernachtige samenvatting van de Schrift die een praktische leidraad vormt voor het dagelijks leven. De kerkvader Augustinus schreef een zogenaamde spiegel (speculum), bedoeld voor christenen om een heilig en vroom leven te leiden.

Lees meer

Preken over Johannes tonen het hart van Augustinus

  02-10-2017  |    Actualiteit  |    Augustinus

De kerkvader Augustinus was een liefhebber van het evangelie van Johannes. Het gaf hem niet alleen de gelegenheid om zijn opvatting van de christologie uiteen te zetten, maar ook om de liefdestaal van deze evangelist aan het hart van zijn hoorders te leggen.

Lees meer

Verhandelingen van Augustinus over Johannesevangelie gepresenteerd

  02-10-2017  |    Actualiteit  |    Augustinus

“God, Die uit een paar korrels hele oogsten schept, voedt heel de wereld.” Het citaat van de kerkvader Augustinus laat volgens Hans van Reisen “de rijkdom van de spijziging” zien.

Lees meer

Goed om te leren van Augustinus, maar vergeet zijn regel niet

  18-09-2015  |    Actualiteit  |    Augustinus

Het is goed om te putten uit Augustinus als bron. Daarbij kunnen protestanten ook veel leren van de aanwijzingen die de kerkvader schreef voor het kloosterleven, reageert Arno van der Lee op dr. M. Klaassen.

Lees meer

Augustinus brengt tijdloze boodschap

  12-09-2015  |    Actualiteit  |    Augustinus

Augustinus blijft boeien. Het zegt iets over de grootheid van de kerkvader dat zijn geschriften uitgegeven blijven worden. De laatste jaren lijkt er in het Nederlandse taalgebied zelfs sprake van een heuse Augustinus-revival. Dat is verheugend, want Augustinus behoort zonder meer tot de grootste theologen – als hij niet de grootste ís – die de kerk heeft voortgebracht.

Lees meer

“Geloofsbegrip Augustinus vol moederbeelden”

  13-06-2015  |    Actualiteit  |    Augustinus

Het is een bekend onderdeel in de christelijke traditie: God als Vader. Toch heeft God in de Bijbel en in de vroegchristelijke kerk ook veel moederlijke aspecten, zoals ook de kerk de moeder van alle gelovigen wordt genoemd, stelt dr. Kitty Bouwman in een proefschrift over Augustinus.

Lees meer