Begrip | Augustinus

Augustinus

De Noord-Afrikaanse kerkvader Aurelius Augustinus (354-430 n. Chr.) was één van de grootste en meest bekende figuren uit de vroegchristelijke kerk. Hij heeft een grote invloed gehad op het theologische denken van de West-Europese kerk.

88 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Augustinus'

In de vroegchristelijke kerk vormde de Paastijd het hart van het kerkelijk jaar. In Augustinus' dagen was dat niet anders.
Lees meer
Tijdens een retraite in Zeist, georganiseerd door de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) voor predikanten en kerkelijk werkers, belichtte emeritus predikant dr. A.J. Plaisier het belang van gebedspraktijken uit de tijd vóór de Reformatie.
Lees meer
[...] Christus heeft ons ook een voorschot gegeven: de Heilige Geest. … Het eeuwige leven is het bezit van hen die in de hemel verblijven. Het voorschot is de ondersteuning voor hen die onderweg zijn op aarde. [...]
Lees meer

Het in België gevestigde Augustijns Historisch Instituut houdt zich bezig met Augustinus, zijn spiritualiteit, zijn werken en invloed op de wereldgeschiedenis. Ook wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de Orde der Augustijnen (OSA). Tegelijkertijd probeert het instituut de opgedane kennis zoveel mogelijk bekend te maken.

Bezoek de website
Inleiding Eén van de grootste en meest bekende figuren uit de vroegchristelijke kerk – die aan de vooravond van de Middeleeuwen leefde (354-430 n. Chr.) – was de Noord-Afrikaanse kerkvader Aurelius Augustinus. Hij heeft een grote invloed gehad op het theologische denken van de West-Europese kerk. Verdere informatie De onderstaande thema’s geven meer informatie over […]
Lees meer
Deze biografie van Aurelius Augustinus was oorspronkelijk gepubliceerd op de website van het voormalige Augustijns Instituut. Tekst dr. Martijn Schrama OSA en drs. Anke Tigchelaar. Jeugd, studententijd en docentschap Jeugd Augustinus wordt geboren op 13 november 354 in Thagaste, een Noord-Afrikaanse stad gelegen in de Romeinse provincie Numidië. Zijn vader Patricius, een man van bescheiden […]
Lees meer
[...] Gekruisigd is Hij die onze kwellingen heeft beëindigd, gestorven is Hij die de doden opwekte. Maar Hij is ook verrezen om nooit meer te sterven. [...]
Lees meer
Een van Augustinus’ drie kerkmodellen betrof de verhouding tussen de aardse stad en de stad Gods. Dit werd een richtsnoer voor reflectie op de relatie tussen staat en kerk en tussen de aardse en de hemelse kerk.
Lees meer
Titel
Als een wachtwoord
Ondertitel
Vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen [Sermones 212-215]
Auteur(s)
Aurelius Augustinus
Vertaler(s)
Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen, Annemarie Six-Wienen
Lees meer & Bestel
Christus is niet alleen Koning, beleed de Vroege Kerk, maar ook Priester. Als Priester verzoende Hij de zonden van de gelovigen.
Lees meer