Begrip: Augustinus

Augustinus

Afrikaanse kerkvader die leefde van 354 tot 430 n.Chr.. Hij heeft grote invloed uitgeoefend op de Westerse theologie.

40 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Augustinus'

Augustinus: Wees als christen trouwe maar kritische burger

  05-04-2022  |    Actualiteit  |    Augustinus, De civitate Dei

Een van Augustinus’ drie kerkmodellen betrof de verhouding tussen de aardse stad en de stad Gods. Dit werd een richtsnoer voor reflectie op de relatie tussen staat en kerk en tussen de aardse en de hemelse kerk.

Lees meer

Als een wachtwoord

  26-03-2022  |    Boeken  |    Augustinus

Lees meer

Augustinus: Geef nieuwe kans na strafbaar feit

  01-02-2022  |    Actualiteit  |    Augustinus

Mensen die in de fout zijn gegaan, verdienen een herkansing. In onze samenleving is voor herstel en vergeving echter nauwelijks ruimte. Inzichten van de kerkvader Augustinus kunnen ons hierin verder helpen.

Lees meer

Derde Week van de Vroege Kerk: samen luisteren naar eerste christenen

  13-11-2021  |    Actualiteit  |    Ambrosius, Augustinus, Chrysostomos, Doop, Psalm

Voor de derde keer vindt vanaf maandag de Week van de Vroege Kerk plaats. „Ik kijk er naar uit om samen te luisteren naar wat de Vroege Kerk ons wil leren”, zegt prof. dr. M. A. van Willigen.

Lees meer

Schrijf me en ik stuur je antwoord

  11-11-2021  |    Boeken  |    Augustinus

Lees meer

Augustinus verbindt lezers uit kring van Rome en Reformatie

  25-10-2021  |    Actualiteit  |    Augustinus

Augustinus blijft ‘hot’. Het afsluitende deel van de serie werken van Augustinus, zaterdag gepresenteerd, markeert zeker geen eindpunt in de bezinning. “Mensen zijn blijvend op zoek naar spirituele verdieping.”

Lees meer

Megavertaalproject van werken van Augustinus geklaard

  21-10-2021  |    Actualiteit  |    Augustinus

Het werk zit erop en het was een megaklus. Ruim dertig boeken met vooral preken van Augustinus, bij elkaar bijna 9500 bladzijden, zijn nu in het Nederlands vertaald.

Lees meer

Debatten over God en wereld

  01-01-2021  |    Boeken  |    Augustinus, Manichaeïsme

Lees meer

Augustinus, een geniale en gewone volksprediker

  11-02-2020  |    Actualiteit  |    Augustinus

Kerkvader Augustinus preekte wat af. De dertiende en laatste afdeling van de zogenoemde “preken voor het volk” is door het Augustijns Instituut vertaald. Maar het einde van dit befaamde instituut is in zicht.

Lees meer

Augustinus wijst de mens zijn plaats als schepsel

  15-11-2019  |    Actualiteit  |    Augustinus

“God wil dat aan zijn gerechtigheid wordt voldaan.” Is zo’n zin niet typisch voor de traditie van Anselmus en Calvijn, waarin sterk in juridische termen gedacht wordt over de relatie God-mens. Zou dat nu niet anders moeten?

Lees meer