Begrip: Augustinus

Augustinus

Afrikaanse kerkvader die leefde van 354 tot 430 n.Chr.. Hij heeft grote invloed uitgeoefend op de Westerse theologie.

46 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Augustinus'

Het in België gevestigde Augustijns Historisch Instituut houdt zich bezig met Augustinus, zijn spiritualiteit, zijn werken en invloed op de wereldgeschiedenis. Ook wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de Orde der Augustijnen (OSA). Tegelijkertijd probeert het instituut de opgedane kennis zoveel mogelijk bekend te maken.

Lees meer
Inleiding Eén van de grootste en meest bekende figuren uit de vroegchristelijke kerk – die aan de vooravond van de Middeleeuwen leefde (354-430 n. Chr.) – was de Noord-Afrikaanse kerkvader Aurelius Augustinus. Hij heeft een grote invloed gehad op het theologische denken van de West-Europese kerk. Verdere informatie De onderstaande thema’s geven meer informatie over […]
Lees meer
Deze biografie van Aurelius Augustinus was oorspronkelijk gepubliceerd op de website van het voormalige Augustijns Instituut. Tekst dr. Martijn Schrama OSA en drs. Anke Tigchelaar. Jeugd, studententijd en docentschap Jeugd Augustinus wordt geboren op 13 november 354 in Thagaste, een Noord-Afrikaanse stad gelegen in de Romeinse provincie Numidië. Zijn vader Patricius, een man van bescheiden […]
Lees meer
Een van Augustinus’ drie kerkmodellen betrof de verhouding tussen de aardse stad en de stad Gods. Dit werd een richtsnoer voor reflectie op de relatie tussen staat en kerk en tussen de aardse en de hemelse kerk.
Lees meer
Titel
Als een wachtwoord
Ondertitel
Vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen [Sermones 212-215]
Auteur(s)
Aurelius Augustinus
Vertaler(s)
Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen, Annemarie Six-Wienen
Lees meer & bestel
Christus is niet alleen Koning, beleed de Vroege Kerk, maar ook Priester. Als Priester verzoende Hij de zonden van de gelovigen.
Lees meer
Een tweestrijd op het wereldtoneel. Zo kan men de kern van "De stad van God" omschrijven, een van de meesterwerken van Augustinus dat zonder meer van wereldhistorische betekenis is geweest. Het is 1600 jaar geleden dat de kerkvader met dit werk een aanvang nam; hij voltooide het dertien jaar later. Een tweeluik over "De civitate Dei".
Lees meer
In de Agnietenkapel in Gouda heeft vanavond de presentatie plaats van het boek "Bidden met Augustinus in de Vroege Kerk". Volgens auteur dr. Marten van Willigen kijkt de lezer de kerkvader in het hart.
Lees meer
"Augustinus gaat ervan uit dat de werkelijkheid één is. De relevantie hiervan voor ons is dat geloof en studie niet twee aparte werkelijkheden zijn. Augustinus kan zo een identificatiefiguur voor ons zijn." Dat zei dr. J. A. van den Berg woensdagavond tijdens een open avond van theologendispuut GTSD Bonifatius.
Lees meer
Augustinus had een bepaalde weerzin tegen te concrete beeldvorming over God. De beste weg om God te leren kennen is volgens de kerkvader om stil te staan bij de praktijk van de liefde.
Lees meer