Begrip | Athanasius

Athanasius

Athanasius van Alexandrië (ca. 296-373) was een vooraanstaande christelijke theoloog en bisschop in de vroege kerk. Hij staat bekend om zijn uitgesproken verdediging van de Geloofsbelijdenis van Nicea (325) tegen het Arianisme, waarbij hij de goddelijkheid van Jezus benadrukte en het concept “homoousios” (van hetzelfde wezen) ondersteunde. Zijn geschriften, zoals “Over de Menswording” en “Het leven van Antonius” hebben een blijvende invloed gehad.

6 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Athanasius'

Welke erfenis laten wij achter in deze wereld? Een niet onbelangrijke vraag. In het hoofdartikel van deze editie van Marturia neemt Wijnand Boezelman ons mee naar de vroegchristelijke debatten over Christus. Hij staat in het bijzonder stil bij de belangrijke rol die de Alexandrijnse kerkvader Athanasius hierin heeft gespeeld. Wat waren zijn motieven en waarom […]
Lees meer
Athanasius wordt weinig geciteerd, maar zijn belang voor de theologie kan niet worden onderschat, zo betoogde prof. dr. A. van de Beek vrijdag tijdens een symposium in Amsterdam over Godskennis en menswording.
Lees meer
[...] Door mens te worden kon de Verlosser beide daden van Zijn liefde volbrengen: ten eerste door de dood voor ons te niet te doen en ons te hernieuwen; aangezien Hij onzichtbaar was, maakte Hij zichzelf, ten tweede, door Zijn werken bekend als het Woord van de Vader, de heerser en koning van de wereld. [...]
Lees meer
[...] Na zeven weken, te rekenen vanaf het paasfeest, zullen wij de heilige dag van pinksteren vieren, die voorheen bij de joden werd voorafgebeeld onder de naam van feest der weken. Het was een termijn, waarop vrijlating en kwijtschelding verleend werk. Kortom het was een dag van volledige vrijmaking. [...]
Lees meer
Titel
Antonius
Ondertitel
Onsterfelijke icoon van de monnik
Auteur(s)
Athanasius van Alexandrië
Vertaler(s)
Vincent Hunink
Lees meer & Bestel
Titel
De overwinning van het christendom
Ondertitel
Tegen de heidenen/Over de menswording van het woord
Auteur(s)
Athanasius van Alexandrië
Vertaler(s)
Eginhard Meijering
Lees meer & Bestel