Begrip | Arianisme

Arianisme

Een tijdens het concilie van Nicea (325 n.Chr.) veroordeelde stroming – genoemd naar de uit Alexandrië afkomstige presbyter Arius (ca.250-336) – die leerde dat Christus het hoogste schepsel is waarin God Zijn wil volledig tot uitdrukking brengt, maar niet God zelf is en dus ook niet van eeuwigheid bij de Vader was.

1 relevant onderdeel gevonden voor het begrip 'Arianisme'

Inleiding Het feest bij uitstek in de eerste eeuwen van de vroege kerk was het Paasfeest, het feest waarbij de dood en opstanding van Jezus Christus werd gevierd. Deze gebeurtenissen uit het leven van Jezus speelden al vanaf het begin een grote rol in het herdenken en vieren van de kerk. Voor het apart vieren […]
Lees meer