Begrip: Apostolische Vaders

Apostolische Vaders

De geschriften van de Apostolische Vaders zijn een groep van christelijke teksten uit de eerste en tweede eeuw na Christus. Deze teksten bieden inzicht in de vroege geschiedenis en ontwikkeling van het christendom. Ze bevatten onder andere brieven, apologetische fragmenten, een martelaarsakte, een kerkorde, een preek en een apocalyptisch werk. Deze teksten zijn niet canoniek en worden vaak beschouwd als secundair in vergelijking met de canonieke boeken van de Bijbel.

11 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Apostolische Vaders'

Apostolische Vaders: brieven van Ignatius

  01-01-2006  |    Artikel  |    Apostolische Vaders

Vertalingen Brief aan Efeze: Engelse vertaling op internet: Aan Efeze Nederlandse vertaling: A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders 1, Kampen, 1981, p. 79-87 Brief aan Magnesia: Engelse vertaling op internet: Aan Magnesia Nederlandse vertaling: A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders 1, Kampen, 1981, p. 88-92 Brief aan Tralles: Engelse vertaling op internet: Aan Tralles Nederlandse vertaling: A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders 1, Kampen, […]

Lees meer

Apostolische Vaders: marteldood van Polycarpus

  01-01-2006  |    Artikel  |    Apostolische Vaders

Vertalingen Engelse vertaling op internet: De marteldood van Polycarpus Nederlandse vertaling: A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders 1, Kampen, 1981, p. 123-131

Lees meer

Apostolische Vaders: I Clemens

  21-09-2005  |    Artikel  |    Apostolische Vaders

Inleiding Het geschrift dat bekend staat onder de naam I Clemens betreft een brief van de gemeente van Rome aan die te Korinthe. In de vroeg-christelijke kerk was deze brief populair, aangezien deze in 180 n.Chr., volgens de Historia Ecclesiastica van Eusebius van Caesarea, nog altijd werd voorgelezen in Korinthe (H.E. IV,23,11) en andere gemeenten […]

Lees meer

Apostolische Vaders: brief aan Diognetus

  08-05-2005  |    Artikel  |    Apostolische Vaders

Vertalingen Engelse vertaling op internet: De brief aan Diognetus Nederlandse vertaling: A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders 2, Kampen, 1983, p. 96-112

Lees meer

Apostolische Vaders: apologie van Quadratus

  08-05-2005  |    Artikel  |    Apostolische Vaders

Vertalingen Nederlandse vertaling: A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders 2, Kampen, 1983, p. 124

Lees meer

Apostolische Vaders: fragmenten van Papias

  08-05-2005  |    Artikel  |    Apostolische Vaders

Vertalingen Engelse vertaling op internet: De fragmenten van Papias Nederlandse vertaling: A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders 2, Kampen, 1983, p. 60, 64-66, 69, 71-78, 80, 82

Lees meer

Apostolische Vaders: brief van Barnabas

  08-05-2005  |    Artikel  |    Apostolische Vaders

Vertalingen Engelse vertaling op internet: De brief van Barnabas Nederlandse vertaling: A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders 2, Kampen, 1983, p. 19-51

Lees meer

Apostolische Vaders: Didachè, het onderwijs van de twaalf apostelen

  08-05-2005  |    Artikel  |    Apostolische Vaders

Vertalingen Nederlandse vertaling:Arjan de Kok, De Didache, Het onderwijs van de apostelen, Uitgeverij Stad op een berg, 2014. Engelse vertaling op internet:De Didachè Nederlandse vertaling:A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders 1, Kampen, 1981, p. 240-257

Lees meer

Apostolische Vaders: brief van Polycarpus

  08-05-2005  |    Artikel  |    Apostolische Vaders

Vertalingen Engelse vertaling op internet: De brief van Polycarpus Nederlandse vertaling: A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders 1, Kampen, 1981, p. 116-122

Lees meer

Apostolische Vaders: II Clemens

  08-05-2005  |    Artikel  |    Apostolische Vaders

Vertalingen Engelse vertaling op internet: II Clemens Nederlandse vertaling: A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders 1, Kampen, 1981, p. 209-224

Lees meer