Begrip | Ambrosius

Ambrosius

Ambrosius van Milaan (339-397) was een bisschop in de 4e eeuw in Milaan, Italië. Hij was een belangrijke figuur in de ontwikkeling van de kerk en het Christendom in het West-Romeinse rijk. Hij schreef vele theologische werken, waaronder een aantal gebeden en hymnen die nog steeds in kerkdiensten worden gebruikt. Ambrosius speelde ook een rol in de bekering van de kerkvader Augustinus (354-430) tot het Christendom. Hij stond bekend om zijn sterk en beslissend leiderschap en zijn verdediging van de autoriteit van de kerk tegenover de staat.

8 relevante onderdelen gevonden voor het begrip 'Ambrosius'

Tijdens een retraite in Zeist, georganiseerd door de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) voor predikanten en kerkelijk werkers, belichtte emeritus predikant dr. A.J. Plaisier het belang van gebedspraktijken uit de tijd vóór de Reformatie.
Lees meer
De kerkvader Ambrosius was een moedig mens. Hij had niet alleen de moed om tegen een Romeinse keizer in te gaan, maar ook om tegenwerpingen tegen de christelijke leer onder woorden te brengen en te weerleggen.
Lees meer
Ambrosius van Milaan was misschien wel de grootste christelijke dichter, zegt vertaler Patrick Lateur. In "Zingen moet ons hart" brengt de Belgische classicus diens hymnen opnieuw voor het voetlicht. "Deze liederen zijn een uitnodiging aan de christelijke gemeente van nu."
Lees meer
Kerkvader Ambrosius huldigde een minder stringente visie op erfzonde en genade dan Augustinus, zo betoogde prof. dr. A. Dupont vrijdag tijdens een driedaags congres over Ambrosius in Apeldoorn.
Lees meer
De maagdelijke staat is volmaakter dan het huwelijk, vond kerkvader Ambrosius. Wie maagd is, zich onthoudt van seksualiteit, verkeert in de situatie van vóór de zondeval, het paradijs. "Het maagdom brengt de gelovige op het niveau van de engelen."
Lees meer
[...] O, Glans van de glorie van de Vader, U, Die licht voortbrengt uit licht, ja het Licht van het licht en de Bron van het licht bent. [...]
Lees meer
Voor de derde keer vindt vanaf maandag de Week van de Vroege Kerk plaats. „Ik kijk er naar uit om samen te luisteren naar wat de Vroege Kerk ons wil leren”, zegt prof. dr. M. A. van Willigen.
Lees meer
Titel
Aanbidden met Ambrosius in de vroege kerk
Auteur(s)
Dr. M.A. van Willigen
Lees meer & Bestel