Waarom werden mensen in de eerste eeuwen christen?1

In de eerste eeuwen van onze jaartelling hadden mensen verschillende redenen om zich aan te sluiten bij het christendom. Voor zijn afscheidsrede als hoogleraar Nieuwe Testament en onderzoekshoogleraar Vroege Christendom aan de Protestantse Theologische Universiteit deed Riemer Roukema onderzoek naar deze redenen. Waarom werden mensen in de eerste eeuwen christen? In een interview aan het Nederlands Dagblad ging hij in op dit onderzoek.

Zo onderzocht Roukema onder andere getuigenissen van de christelijke intellectuelen Justinus de Martelaar en Clemens van Alexandrië. Zij vonden de ouderdom van het profetische getuigenis in het Oude Testament, en de vervulling daarvan in Christus, overtuigend. Voor deze en andere filosofisch geschoolde intellectuelen was daarnaast ook het christendom een filosofie, met Christus als de Wijsheid die werd gezocht. Zij werden daarbij door christelijke leraren overtuigd, die een verhaal te vertellen hadden en door hun persoonlijke integriteit diepe indruk maakten. Cyprianus van Carthago vertelt dat zijn doop alle twijfels aangaande het christendom deed verdwijnen. “Hij beschrijft dat zijn bekeringsmoment dus echt samenvalt met de doop”, aldus Roukema.

Voor niet-intellectuelen was met name de zorg voor zieken, weduwen en wezen door christenen een inspirerend voorbeeld. Vandaag, in een tijd waarin velen klaar zijn met het christendom, kan dit tot voorbeeld zijn. Roukema: “De kerk moet in de maatschappij aanwezig zijn. We hoeven dat niet van de daken te schreeuwen, maar op persoonlijk niveau heb je toch invloed op mensen.”

Bron

1