Verhandelingen van Augustinus over Johannesevangelie gepresenteerd1

“God, Die uit een paar korrels hele oogsten schept, voedt heel de wereld.” Het citaat van de kerkvader Augustinus laat volgens Hans van Reisen “de rijkdom van de spijziging” zien.

Van Reisen verzorgde samen met Hans Tevel de uitgave van het boek “Brood om van te leven. Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie” van Aurelius Augustinus. De presentatie had vrijdag plaats op een studiedag van het Augustijns Instituut in het Catharijneconvent in Utrecht.

De bundel “Brood om van te leven” is de eerste volledige Nederlandse vertaling van Augustinus’ verhandelingen over het Johannesevangelie. De titel verwijst naar de geschiedenis waarin Jezus Christus een grote menigte voedt met slechts twee broden en vijf vissen. Oorspronkelijk hield Augustinus de verhandelingen als preken.

Wonderen

Nieuwtestamenticus dr. Lieuwe van Kampen hield een lezing over het Johannesevangelie. Hij legde de nadruk op wat wonderen volgens Johannes zijn. Het is belangrijk om “de tekst van het Johannesevangelie zelf aan het woord te laten om te zien wat hij wel en vooral ook wat hij niet zegt.”

Als voorbeeld noemde Van Kampen het verhaal over Thomas in Johannes 20:19-31. Volgens de nieuwtestamenticus is in dit verhaal niet zozeer te lezen dat Thomas ongelovig was, maar dat hij eerst kritisch was. Om vervolgens “de diepste geloofsbelijdenis over Jezus in de Bijbel uit te spreken: “Mijn Heere en mijn God.””

Volgens Van Kampen is in dit gedeelte van het Johannesevangelie het geloof van Thomas belangrijker dan zijn aanvankelijk ongeloof, omdat Johannes door middel van de belijdenis van Thomas vaststelt dat Jezus God is.

Dr. Dick Akerboom, tot 2006 universitair docent patristiek en geschiedenis van de theologie in Tilburg, gaf in zijn lezing uitleg over de visies van Augustinus en Maarten Luther op de aanwezigheid van Jezus in de eucharistie. De Duitse reformator beriep zich in zijn uitleg over dit sacrament vaak op Augustinus.

Randzaken

In de discussie die na zijn lezing plaatsvond, legde Akerboom uit wat het grote belang van Luther is geweest. “Om te begrijpen wat hij voor ons heeft betekend, is het goed om te beseffen dat Luther leefde in een tijd waarin de theologen probeerden om alles met het verstand te begrijpen.”

Een gevolg hiervan was dat theologen zich steeds vaker met “randzaken” bezig gingen houden, aldus Akerboom. “Luther wilde simpelweg de mensen terugbrengen naar een betekenisvolle omgang met het Woord van God.”

Zwerfkeien

Van Reisen overhandigde het eerste exemplaar van “Brood om van te leven” aan medevertaler Hans Tevel. Ze begonnen in 2005 met de voorbereidingen op het werk. Van Reisen haalde een citaat van Luther aan: “Het lezen van een vertaling is als een wandeling over geplaveide paden.” Het vertaalproces kan echter worden vergeleken met het afleggen van een hobbelige weg met vele zwerfkeien.

Bron

1