“Protestanten, kijk ook naar de vroege kerk!”1

“Protestanten, kijk ook naar de vroege kerk!” Dat advies gaf prof. dr. Riemer Roukema, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit te Groningen onlangs in Kerkinformatie, magazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Lezen de protestanten vandaag de Bijbel vooral door de bril van de Reformatie, de reformatoren zelf grepen vaak terug op de Kerkvaders van de vroege kerk. Het is ook vandaag belangrijk om te weten hoe men dacht over en geloofde in Jezus Christus in de eerste eeuwen, aldus Roukema. “Ik ben geïnteresseerd in het ontstaan van het Nieuwe Testament en de manier waarop dit door de Kerkvaders van de eerste eeuwen is uitgelegd, naast de traditie van de Gnostiek.” Roukema geeft aan dat allerlei standpunten en interpretaties telkens weer terugkomen, zoals die van de Gnostiek in het New Age. Door de geschiedenis van de Bijbeluitleg te bestuderen leer je te relativeren en de hedendaagse opvattingen in perspectief te plaatsen.

Voor Roukema fungeren de Bijbel en de eerste eeuwen van de Kerk als bron van het geloof. Het Nieuwe Testament bevat de oudste bronnen over Jezus en de vroegste geschriften van het Christendom. Roukema gelooft niets van de nog wel eens gehoorde mening – zoals in de Da Vinci Code van Dan Brown – dat de echte Jezus in de geschriften van de Gnostiek bewaard is gebleven. Dat wordt door historisch onderzoek niet bevestigd, aldus Roukema. In een kennissamenleving zoals vandaag is het nodig dat gelovigen kennis hebben van zaken over het geloof, om ook het gesprek op niveau met anderen aan te gaan. Theologie is nodig om te weten hoe er in de loop van de tijd is geloofd, om nu te geloven en dat te verantwoorden in de huidige cultuur.

Bron

1
Bron: Kerkinformatie, Protestantse Kerk in Nederland, september 2014.