Prof. Van Willigen houdt oratie in Apeldoorn1

Met het uitspreken van een inaugurele rede heeft prof. dr. M. A. (Marten) van Willigen donderdagmiddag zijn ambt als bijzonder hoogleraar Bijbeluitleg Vroege Kerk aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) aanvaard.

De oratie droeg de titel “Niemand heeft ooit God gezien. De vroegchristelijke exegese van Johannes 1:18”. Prof. Van Willigen bracht in zijn rede onder andere de uitleg van deze tekst van de kerkvaders Augustinus en Chrysostomus voor het voetlicht. De samenkomst had plaats in de christelijke gereformeerde Barnabaskerk in Apeldoorn.

De nieuwe bijzonder hoogleraar werd toegesproken door de rector van de TUA, prof. dr. H. J. Selderhuis. Ook voerde J. M. Kleppe, voorzitter van de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk, het woord.

Prof. Van Willigen werd in februari dit jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de TUA, de universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken. De bijzondere leerstoel kwam er op initiatief van de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk, waarvan dr. Van Willigen in 2008 medeoprichter was. De stichting wil met de leerstoel “de verbinding tussen de huidige theologiebeoefening en de Vroege Kerk versterken en het onderzoek op dit gebied te stimuleren.”