Papyrusfragment rept van Jezus’ “vrouw”1

Een nieuw ontdekt papyrusfragment uit de vierde eeuw laat zien dat sommige christenen dachten dat Jezus getrouwd was.

Het bewuste stukje papyrus, dat een koptische tekst bevat, werd dinsdag op een internationaal congres in Rome gepresenteerd door prof. Karen L. King, hoogleraar aan Harvard Divinity School in de VS. Het is de eerste antieke tekst die Jezus beschrijft als getrouwd.

Het stukje tekst, dat beschadigd is en moeilijk leesbaar, bevat een dialoog tussen Jezus en Zijn discipelen. Twee van de ontcijferde regels luiden: “Jezus zei tegen hen: “Mijn vrouw…””, en: “…zij zal mijn discipel kunnen zijn…”

In een artikel waarin ze haar bevindingen uiteenzet, haast King zich om te zeggen dat het fragment geen bewijs is dat Jezus daadwerkelijk getrouwd was. “De vroegste en historisch betrouwbaarste christelijke bronnen zwijgen geheel over dit onderwerp.” Wel maakt ze eruit op dat in discussies in de Vroege Kerk over seksualiteit, huwelijk en discipelschap sommige christenen claimden dat Jezus getrouwd was.

Het fragment is van een verzamelaar die anoniem wil blijven. Een team van wetenschappers dat het fragment uitgebreid heeft gecontroleerd op echtheid, concludeerde dat de tekst zeer waarschijnlijk geen vervalsing is.

King vermoedt dat de tekst afkomstig is uit een apocrief evangelie dat in de tweede helft van de tweede eeuw werd geschreven. De tekst vertoont volgens haar overeenkomsten met het gnostische Evangelie van Thomas en het Evangelie van Maria.

“Het belang van het “Evangelie van Jezus’ vrouw” is dat het een nieuwe stem toevoegt aan het diverse koor van vroegchristelijke tradities over Jezus, die laat zien dat sommige christenen Jezus als getrouwd afschilderden”, aldus King.

Bron

1