Actualiteit

Januari 2013

Augustinus, beeldenstormer in neerhalen Godsbeelden

  14-01-2013

Augustinus had een bepaalde weerzin tegen te concrete beeldvorming over God. De beste weg om God te leren kennen is volgens de kerkvader om stil te staan bij de praktijk van de liefde.

Lees meer


December 2012

Vroege Kerk geloofde in eeuwig leven voor jonggestorven kinderen

  14-12-2012

De Vroege Kerk geloofde in de opstanding en het eeuwige leven voor jonggestorven kinderen. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van dr. Jos Ossewaarde naar christelijke kindersarcofagen in grafkamers in Romeinse catacomben, in kerken in de stad Rome en in musea binnen en buiten Italië.

Lees meer


Oktober 2012

Nieuw “evangelie van Jezus’ vrouw” hoogstwaarschijnlijk onecht

  27-10-2012

Ruim een maand geleden werd het met veel bombarie gepresenteerd, nu hoor je er bijna niemand meer over: "Het Evangelie van Jezus' vrouw". Wat is er intussen gebeurd? Het zogeheten nieuw "evangelie" is hoogstwaarschijnlijk onecht.

Lees meer

Ieder z’n eigen Constantijn

  25-10-2012

De bekering van Constantijn de Grote vond niet plaats door een droom of visioen aan de vooravond van de slag bij de Milvische brug. Hij deed er zijn hele leven over. In zijn hart bleef de keizer altijd soldaat. Prof. dr. Paul Stephenson: "Constantijn zocht steun bij de goden of God die hem de overwinning brachten."

Lees meer

Constantijn pompte miljoenen in kerkbouw

  25-10-2012

Na zijn overwinning bij de Milvische brug in 312 pompte Constantijn miljoenen in de kerkbouw. In Rome, in Bethlehem, in Jeruzalem. "We hebben geen altaren en tempels nodig", hadden de apologeten altijd gezegd, en de christelijke kerk kwam bijna 300 jaar lang samen in woningen en huiskerken. Dat veranderde voorgoed.

Lees meer

Constantijn, heerser onder de heiligen

  24-10-2012

Keizer Constantijn stichtte in 330 een christelijke stad: Constantinopel. Toch leek het "nieuwe Rome" in veel opzichten op de oude hoofdstad van het Romeinse Rijk: het lag op zeven heuvels, met een centraal forum, een keizerlijk paleis en een paardenrenbaan. Alleen stonden er meer kerken dan tempels.

Lees meer

De zondag van Constantijn

  24-10-2012

Constantijn de Grote riep de zondag uit tot algemene rustdag in het hele Romeinse Rijk. Boeren mochten zo nodig vrij en ongehinderd het werk op de akkers verrichten. Zelf trok de keizer zich het liefst terug in zijn gebedsruimte, waar hij de Schriften ter hand nam en zich wijdde aan de overdenking van de goddelijk geïnspireerde beloften.

Lees meer

Liturgie na Constantijn: van martelaar naar monnik

  24-10-2012

De kerkvrede van Constantijn in 313 heeft grote gevolgen voor de manier waarop christenen hun samenkomst inrichten. In plaats van de vaak verborgen vieringen ten tijde van de martelaren komt de publieke liturgie, inclusief alle pracht en praal en plechtigheden.

Lees meer

Dr. W. Dekker: Kerstening cultuur na Constantijn zegen voor Europa

  24-10-2012

Mede dankzij Constantijn de Grote werd het christelijk geloof diep verankerd in de Europese cultuur. Ondanks alle problemen van vermenging van kerk en staat is dat voor Europa en de wereld een grote zegen geweest, betoogt dr. W. Dekker.

Lees meer

Dr. A. van de Beek: Verbinding kerk en macht na Constantijn voert weg van het kruis

  24-10-2012

Na Constantijn heeft de kerk zich verbonden met aardse macht. Dat moet wel wegvoeren van het kruis van Christus, stelt prof. dr. A. van de Beek.

Lees meer