Actualiteit

Februari 2014

Ook canon Nieuwe Testament betrouwbaar

  19-02-2014

Is de omvang van het Nieuwe Testament wel betrouwbaar als canon vastgesteld?

Lees meer


Januari 2014

Archeologen Israël vinden resten 1500 jaar oude kerk

  22-01-2014

Archeologen hebben in Israël de resten blootgelegd van een ongeveer 1500 jaar oude kerk. Ze stuitten bij het dorp Aluma onder meer op een goed bewaarde mozaïekvloer.

Lees meer

Prof. dr. B. Zuiddam over Eusebius: Geloof is geen napapegaaien

  13-01-2014

De kerkvader Eusebius (ong. 260-340) is vooral bekend van zijn "Ekklèsiastikè Historia" (kerkelijke geschiedenis).

Lees meer


September 2013

Augustinus: een tweestrijd op wereldtoneel

  03-09-2013

Een tweestrijd op het wereldtoneel. Zo kan men de kern van "De stad van God" omschrijven, een van de meesterwerken van Augustinus dat zonder meer van wereldhistorische betekenis is geweest. Het is 1600 jaar geleden dat de kerkvader met dit werk een aanvang nam; hij voltooide het dertien jaar later. Een tweeluik over "De civitate Dei".

Lees meer


Juli 2013

Apostel Paulus blijft hot item in theologie

  15-07-2013

Paulus blijft theologen bezighouden in de theologie. Conflicterende visies maken het voor de buitenstaander moeilijk om de echte Paulus op het spoor te komen. Dr. Karin Neutel verdedigt een "kosmopolitische" Paulus.

Lees meer

Prof. Van Oort: In de leer bij Augustinus

  03-07-2013

Het vroege christendom idealiseren, dat wil prof. dr. Johannes van Oort niet. Maar christenen zouden er volgens hem wel goed aan doen om bij de kerkvaders in de leer te gaan. "Behalve de Bijbel heeft geen enkel ander boek de westerse geschiedenis zo beïnvloed als "De stad Gods" van Augustinus."

Lees meer


Mei 2013

Vroege Kerk zag al uit naar bekering van Joden

  15-05-2013

Al in de Vroege Kerk leefde de overtuiging dat een bekering van Israël in het verschiet ligt, stelt prof. dr. M. J. Paul.

Lees meer


Maart 2013

Leren van het lied van een Franse kerkvader

  04-03-2013

Als in de Vroege Kerk de zojuist gedoopten zich opstelden om in een rij van het baptisterium naar de kerk te gaan, om daar voor het eerst het avondmaal te vieren, hieven ze Psalm 23 aan. "Heel indrukwekkend."

Lees meer


Januari 2013

Martelaar speelde belangrijke rol in Vroege Kerk

  18-01-2013

Martelaren speelden een grote rol in het christendom van de late oudheid. De verering van de geloofshelden droeg onder andere bij aan de kerstening van de samenleving.

Lees meer

“Pelagius verdient een eerlijk proces”

  16-01-2013

Is Pelagius de gedoodverfde ketter die de geschiedenis is ingegaan als de verdediger van de vrije wil, dé opponent van Augustinus? "Pelagius verdient een genuanceerder beeld", zegt theoloog Peter van Egmond.

Lees meer