Actualiteit

November 2015

Kerk zit meer in de verdediging dan ooit

  04-11-2015

Met regelmaat maken sprekers en schrijvers een vergelijking tussen vroege christelijke tijden en de huidige tijd en de kwetsbare positie die de kerk in beide tijden inneemt. Daarbij wordt onder meer gewezen op de christenvervolgingen die kenmerkend zouden zijn. De vraag is of deze observatie wel juist is. Werd de begintijd van het christendom wel zo gekenmerkt door vervolging?

Lees meer


September 2015

Goed om te leren van Augustinus, maar vergeet zijn regel niet

  18-09-2015

Het is goed om te putten uit Augustinus als bron. Daarbij kunnen protestanten ook veel leren van de aanwijzingen die de kerkvader schreef voor het kloosterleven, reageert Arno van der Lee op dr. M. Klaassen.

Lees meer

Augustinus brengt tijdloze boodschap

  12-09-2015

Augustinus blijft boeien. Het zegt iets over de grootheid van de kerkvader dat zijn geschriften uitgegeven blijven worden. De laatste jaren lijkt er in het Nederlandse taalgebied zelfs sprake van een heuse Augustinus-revival. Dat is verheugend, want Augustinus behoort zonder meer tot de grootste theologen - als hij niet de grootste ís - die de kerk heeft voortgebracht.

Lees meer


Juni 2015

“Geloofsbegrip Augustinus vol moederbeelden”

  13-06-2015

Het is een bekend onderdeel in de christelijke traditie: God als Vader. Toch heeft God in de Bijbel en in de vroegchristelijke kerk ook veel moederlijke aspecten, zoals ook de kerk de moeder van alle gelovigen wordt genoemd, stelt dr. Kitty Bouwman in een proefschrift over Augustinus.

Lees meer

Israël ontdekt overblijfselen Byzantijnse kerk

  10-06-2015

Archeologen hebben in Israël de resten blootgelegd van wat een "wegrestaurant" uit de late oudheid kan worden genoemd. Het gaat om de overblijfselen van een Byzantijnse kerk die zo'n 1500 jaar geleden door wandelaars werd aangedaan om even bij te komen tijdens hun tocht van Jeruzalem naar de kust.

Lees meer


Oktober 2014

“Protestanten, kijk ook naar de vroege kerk!”

  01-10-2014

"Protestanten, kijk ook naar de vroege kerk!" Dat advies gaf prof. dr. Riemer Roukema, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit te Groningen onlangs in Kerkinformatie, magazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Lees meer


September 2014

Eeuwenoud papyrusfragment met passages uit Bijbel ontdekt

  04-09-2014

In de John Rylands bibliotheek van de universiteit van het Engelse Manchester is recent een 1500 jaar oud papyrusfragment uit Egypte ontdekt waarop passages uit de Bijbel te lezen zijn. Volgens onderzoeker dr. Roberta Mazza laat de vondst zien hoe 'gewone' christenen al vroeg in de kerkgeschiedenis omgingen met en steun ontleenden aan de Bijbel.

Lees meer


April 2014

“Vrouw van Jezus”-fragment is geen probleem

  17-04-2014

Protestanten hoeven niet geschokt te zijn door de vraag of Jezus een vrouw had, zoals het omstreden "Vrouw van Jezus"-fragment stelt, aldus prof. dr. J. van Oort.

Lees meer


Maart 2014

Vroege Kerk: voorbede als apologie

  15-03-2014

Welke plaats heeft het gebed bij apologeten uit de Vroege Kerk?

Lees meer


Februari 2014

Ook canon Nieuwe Testament betrouwbaar

  19-02-2014

Is de omvang van het Nieuwe Testament wel betrouwbaar als canon vastgesteld?

Lees meer