Actualiteit

Oktober 2017

Augustijns Verband wil kennis over kerkvader bundelen

  12-10-2017

Om de kennis over de kerkvader Augustinus en zijn geschriften te verbreden en te verdiepen wordt het Augustijns Verband opgericht.

Lees meer

Preken over Johannes tonen het hart van Augustinus

  02-10-2017

De kerkvader Augustinus was een liefhebber van het evangelie van Johannes. Het gaf hem niet alleen de gelegenheid om zijn opvatting van de christologie uiteen te zetten, maar ook om de liefdestaal van deze evangelist aan het hart van zijn hoorders te leggen.

Lees meer

Verhandelingen van Augustinus over Johannesevangelie gepresenteerd

  02-10-2017

"God, Die uit een paar korrels hele oogsten schept, voedt heel de wereld." Het citaat van de kerkvader Augustinus laat volgens Hans van Reisen "de rijkdom van de spijziging" zien.

Lees meer


Augustus 2017

Uniek mozaïekvloertje in Jeruzalem gevonden

  24-08-2017

Bij de Damascuspoort in de Oude Stad in Jeruzalem is een mozaïekvloertje van 1500 jaar oud aangetroffen.

Lees meer


Juni 2017

Catacomben Rome weer open na grootschalige restauratie

  01-06-2017

De catacomben onder de Italiaanse hoofdstad Rome vertellen het verhaal van de christelijke gemeenten in de eerste eeuwen na Christus. Een deel van de rijk beschilderde catacomben - die van Domitilla - is door Duitse en Oostenrijkse specialisten gerestaureerd.

Lees meer


Mei 2017

Vroegchristelijke manuscripten

  15-05-2017

Manuscripten van vroegchristelijke teksten, in het bijzonder de geschriften die later tot de canon zouden behoren, vertonen zowel eenvoudige, functionele karakteristieken als duidelijke kenmerken die vooral visueel bepalend zijn. Hieruit blijkt een behoefte om de manuscripten een eigen christelijke identiteit te geven. Dat stelde prof. dr. Larry Hurtado onlangs in zijn internetblog.

Lees meer


Januari 2017

Onvrije wil? Rome zegt het en daarmee uit

  20-01-2017

Het werd een gevleugeld gezegde: Rome zegt het, en daarmee uit ("Roma locuta, causa finita"). Minder bekend is wie de uitdrukking voor het eerst gebruikte: niemand minder dan de kerkvader Augustinus. En wel toen Rome Pelagius veroordeelde omdat hij de vrije wil leerde, deze maand 1600 jaar geleden.

Lees meer


December 2016

Waarom eerste christenen elkaar begroetten met een heilige kus

  15-12-2016

Ze struikelde er eigenlijk zomaar over: een verwijzing in een voetnoot naar de "groet met de heilige kus" waartoe Paulus oproept. Ds. Rianne Voogd uit het Friese Oudega promoveerde donderdag op een theologisch onderzoek naar de betekenis hiervan.

Lees meer


Juni 2016

Karen King: Papyrusfragment over Jezus’ vrouw waarschijnlijk vals

  17-06-2016

Prof. Karen L. King erkent voor het eerst dat het papyrusfragment waarop Jezus spreekt over "Mijn vrouw" waarschijnlijk vals is.

Lees meer


Januari 2016

Dr. Marten van Willigen: Doop verplicht tot heilig leven

  29-01-2016

Wie zich laat dopen, moet voorbereid zijn op de consequenties. De gevaren van terugval waren in de Vroege Kerk even groot als in deze tijd, zo stelt dr. Marten van Willigen. "Kerkvader Chrysostomus laat in de wereldstad Antiochië zien hoe het Evangelie voortdurend uitgedaagd wordt door het heidendom."

Lees meer